Snabbguide till valet i Lund

För dig som ännu inte har bestämt dig för hur du ska rösta i kommunvalet i Lund presenterar Sydsvenskan här en snabbguide. Här är några utdrag från denna.
Längst ner hittar ni länken till hela guiden.

Hur vill ni få mer fart på bostadsbyggandet?
S: Bygg bort bostadsbristen som hindrar möjligheten till ett självständigt liv, att börja ett jobb eller utbildning eller bilda familj. Stoppa byggande i parker.

MP: Bostadsplaneringen måste ges ett tydligare fokus. Lunds parkmark ska skyddas och åkermarken behövs för framtidens livsmedelsförsörjning.
Ny kommentar: På en direkt fråga om MP stöder bevarande av huset till Emma Berginger svarar hon: “Såklart vill även vi från Miljöpartiet att Folkparksbyggnaden ska rustas upp och fyllas med verksamhet. Vi har haft med detta i vårt budgetförslag både i våras och tidigare år och står såklart fast vid det!”

Så här blir det med nytt kulturhus i Lund om vi vinner valet?
C: Centerpartiet motsätter sig större satsningar som syftar till att få in allt under samma tak. Förslaget om en utvidgning och utbyggnad av Kino är fullt tillräckligt. Vi vill gärna se att vi har flera mindre scener och lokaler runt om i staden och kommunen, alla kommunens invånare bör ha möjlighet till kulturupplevelser i sin närhet. Sommarlund är ett exempel på en lyckad satsning som gjorts i hela kommunen, vi vill gärna se att liknande program utvecklas för resten av året.

FI: I sin granskande och reflekterande roll är kultur en viktig del i upprätthållandet av demokratin, därför måste kulturlivet representera alla grupper i samhället. Ett nytt kulturhus i Lund kommer att ha ett jämställt utbud som ger marginaliserade grupper och uttryck en röst och delaktighet i kulturen. F! Lund vill öka stödet till kulturen, som ska tillåtas existera oavsett ekonomiska intressen.

FNL: Det blir inte ETT kulturhus. Ett levande centrum behöver många!
Vi utgår ifrån redan nu aktiva hus, som vi förstärker. Filmens hus, Litteraturens hus,
Teaterns hus, Konstens hus etc. Institutioner, som redan idag ger plats för egen skapande verksamhet, skall stimuleras. Små aktiva mötesplatser, som arbetar med kulturen, skall bättre uppmärksammas. Vårt uppdrag är att lyfta fram kulturens mångfald! På önskelistan finns ett nybygge: ett musikens hus, för orkestrar, körer, symfonier, jazzen och för kammarmusiken.

FP: Folkpartiet i Lund vill skapa ett centralt kulturhus som ska fungera som en mötesplats för olika kulturyttringar som musik, teater, konst och dans. Det är viktigt med samarbete med olika aktörer som fritidsgårdar, stadsdelsbibliotek, föreningsliv, kulturskolan, studieförbunden och fristående kulturaktörer. Ett rikt kulturliv gör Lund till en attraktiv kommun för både boende och besökare.

KD: Kulturhus bör kunna byggas under mandatperioden.

M: Kultur- och fritidsutbudet ska komma hela kommunen till del. Vi vill att kommunens kulturlokaler ska utnyttjas bättre. Vi satsar på att ha Kino, som ett centralt beläget film- och kulturhus öppet för olika kulturevenemang. När en kongressanläggning står färdig tycker vi att den ska kunna användas för till exempel olika gästspel.

MP: Miljöpartiet vill se ett större centralt kulturhus men också satsa på befintliga och lokala kulturhus. Vi vill att naturliga mötesplatser spridda över hela kommunen, i byar och stadsdelar, blir samlingsplatser för lokal kultur. Genom att anställa fritidsledare och ha generösa öppettider kan ett bibliotek och medborgarkontor bli ett kulturhus. Lokala kulturhus spelar en viktig roll för att bygga broar mellan unga och gamla; studenter och yrkesverksamma; traditionell kultur och spontankultur.

S: Vi vill att Lund ska växa som kulturstad! Därför avsätter i budgeten 100 Mkr för investeringar i kulturhusen i Lund de närmaste tre åren. Fördelningen av satsningarna ska göras i dialog med lundabor och kulturlivet. Det som ryms kan vara en större scen på Mejeriet, ombyggnad av Stadshallen till ett modernt kulturhus, samt upprustning av Folkparken. Ett nytt kongresscenter ska kunna användas för större publika arrangemang.

SD: Det är tveksamt om det är just en nytt kulturhus som behövs. Att plöja ner kulturpengarna i fastigheter är nog fel väg, det är bättre att stödja olika verksamheter direkt, så de kan hyra lokaler när de behöver.

V: Vi vill att Stenkrossen, som idag är ett av Lunds populära kulturhus, finns kvar även i framtiden. Huset har ett väldigt bra läge, även om det kräver en del renovering. Vi vill inte se ett nytt kongresscenter vid stationen utan istället satsa på ett konserthus.

Sydsvenskan 140911: www.sydsvenskan.se/lund/Snabbguide till valet i Lund

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.