Nytt planuppdrag för Väster 5:10 Folkparken m.fl.

Byggnadsnämnden beslutade att ge stadsbyggnadskontoret ett nytt planuppdrag för Väster 5:10 Folkparken m. fl. initierat av nämndens ordförande.

Detaljplan för Väster 5:10 m fl (Folkparken). Planuppdrag – normalt förfarande med program
Dnr BN 2014/0220 Sammanfattning
I oktober 2012 erhöll stadsbyggnadskontoret planuppdrag för Väster 5:10 m fl
(Folkparken) i Lund med syftet att pröva lämpligheten av att möjliggöra
bostäder. Planförfarandet var normalt och sökande var Lunds Kommuns
Fastighets AB. För att kunna lösa frågan om lämplig placering av ny
bostadsbebyggelse med tillhörande parkering och angöring krävdes att ett större
område studerades än vad planuppdraget avsåg. Därför beslutade
byggnadsnämndens arbetsutskott 2014-04-03 att avskriva detaljplan för
Väster 5:10 m fl.
Nu är det aktuellt med ett nytt planärende för Väster 5:10 m fl initierat av
byggnadsnämndens ordförande. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
förutsättningarna för förtätning studeras i ett planprogram. Syftet utöver
förtätning är att även säkerställa kulturmiljö- och grönstrukturvärden.
Planområdets avgränsning kommer att studeras och slås fast inom
programarbetet. Planprogrammet lägger senare grunden för en eller flera
detaljplaner inom området.

Kallelse byggnadsnämndens möte 140605
Protokoll BN 140605 Detaljplan Väster 5:10 Folkparken m.fl.
SBK-Tjänsteskrivelse 140526
Reservation(MP) KS 140605

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.