Kungörelse: Tidsbegränsat bygglov för fastigheten Väster 5:10

Byggnadsnämnden: Kungörelsedatum 2015-11-05

Datum då handlingarna tas fram: 2015-11-05
Datum då handlingarna tas ned: 2015-11-20
Förvaringsplats för handlingarna: Stadsbyggnadskontoret
Sekreterare: Birgitta Mitchell

Kungörelse: Tidsbegränsat bygglov
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2016-11-01 för åtgärd inom detaljplan L 354, som fastställdes 1974-01-21, har inlämnats till byggnadsnämnden för fastigheten: Väster 5:10, Lunds kommun
Ansökan innebär att ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn iordningställs i Folkets Parks huvudbyggnad. En sammanlagd bruttoarea på ca 700 m2 ska utnyttjas för 40-50 barns tillfälliga boende. Några byggnadstekniska åtgärder planeras inte. Ansökan innebär en avvikelse från gällande detaljplan, enligt vilken området är avsett för folkparksändamål. Fastigheten är belägen norr om Trollebergsvägen, ca 600 meter väster om Centrala idrottsplatsen.
Sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, boende och andra som har ett väsentligt intresse av sökt åtgärd bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan. Handlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund, måndag-fredag kl. 10-12.
Eventuella erinringar mot förslaget ska inlämnas skriftligt till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 LUND, eller via mail till stadsbyggnadskontoret@lund.se, senast den 19 november 2015. Namn och postadress skall tydligt framgå.
BYGGNADSNÄMNDEN
http://www.lund.se/Medborgare/Kommun–politik/Beslut-och-insyn/Anslagbevis-kungörelser/Tidsbegränsat-bygglov-för-fastigheten-Väster-510/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.