Inga bostäder i Folkparken

DEBATT LUND av Malena Larsvall

Sedan i oktober förra året pågår planarbete för att uppföra 110 bostäder i Folkparken, vilket innebär att 25 värdefulla träd avverkas och Bengt Edmans öppna folkparksbyggnad byggs om till bostäder. Parkens yta minskas och bostadskomplement med cykelparkeringar, uteplatser, sopanläggningar kommer väsentligt att förändra parkens karaktär. Tilltaget har väckt stort motstånd i stadsdelen. Nu pågår planprocessen i total tystnad, vilket ger utrymme ryktesspridning och intryck av hårdfört politiskt maktspel.

Uppgifter om byggnadens farlighet gav stora tidningsrubriker 2009. En närmare granskning visar dock att mindre justeringar skulle ha räckt för att göra den användbar till kostnader som långt understeg de ca 30 miljoner som budgeterats för en ombyggnad till kulturhus för unga. Projektet lades ned och huset lämnades i ytterligare förfall, trots att en mindre summa hade kunnat göra huset användbart. Att nu bygga om det till bostäder är ödesdigert för både hus och park; det hade varit bättre att fylla det med kommersiell och utåtriktad verksamhet, något som dock aldrig prövats.

Parken har glest med besökare. Men barn från omgivande skolor finns alltid i parken under vackra dagar. Parkbänkarna används när solen är framme. Detta trots att huset är stängt, att lekplats saknas och dammen igenslammad. Strukturellt ligger parken dåligt länkad till Rinnebäcksravinen i nordväst och Höje i sydväst. För väster saknas en ordnad plan för bebyggelse, grönytor, gång- och cykelstråk. En helhetsbild skulle kunna visa hur Folkparken kunde utvecklas till ett samlande parkrum för hela stadsdelen.

  •  Se över helheten på väster.
  •  Bygg inte i parken utan utveckla dess oersättliga gröna värden.
  •  Rusta upp Folkparkshuset. Arbeta för en kommersiell och öppen verksamhet.
  • Bygg på den tomma parkeringen nordväst om parken. Där skulle nya bostäderna bidra till att läka stadsdelen och stärka Folkparkens roll som samlande grön oas.

Sydsvenskan 2013-03-21 (editerad 2013-03-22)                          Malena Larsvall

ostradel marlena inlagg

I parkens östra del medför nya hus skövling av träd

parkeringen marlena inlagg

En parkering i nordväst är en möjlig utbyggnadsplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.