Hyra lokal

Föreningen Folkparkens framtid är en ideell förening
och har inga befogenheter till huset eller parken.
Huset och parken ägs av Lunds kommun.
Frågor angående hyra av lokal i Folkparken hänvisas till
Kultur- o fritidsförvaltningen Lunds kommun.
Se länk nedan:
www.lund.se/Uppleva och göra/Folkparken/