Hyra lokal

Föreningen Folkparkens framtid är en ideell förening
och har inga befogenheter till huset eller parken.
Huset och parken ägs av Lunds kommun.
Frågor angående huset hänvisas till:
Lundafastigheter Serviceförvaltningen eller Kultur- o fritidsförvaltningen
Lunds kommun: tel: 046-359 50 00