Protokoll Folkparkens framtid

Styrelseprotokoll Folkparkens framtid 2022

Mail från Folkparkens framtid till parkförvaltningen: 2023-05-24
Mail från Folkparkens framtid till parkförvaltningen.pdf

Valborgsfirande i Folkparken 2023-02-24
Valborgsfirande i Folkparken 2023-02-24.pdf

Mail till Martin Nilsson m.fl.
Mail till Martin Nilsson m.fl.pdf

Mailkorrespondens med Anders Almgren 2022-12-29
Mail till Anders Almgren 2022-12-29.pdf

Julhälsning från Folkparkens framtid 2022
Julhälsning från Folkparkens framtid 2022.pdf

Medlemsmötet 2022-12-11 blev inställt.
Ersätts med årsmöte-/styrelsemöte våren 2023.

Skrivelse från Lunds Stadsorkesters Vänner.
Brev till Kultur- och fritid Lunds kommun om Rotundan 2022-12-05.pdf

Mail till berörda politiker och tjänstemän, med ansvar för skötsel och
tillgänglighet för Edmanska huset och Folkparken i Lund 2022-11-22.
Mail till Lunds kommun 2022-11-22.pdf

Skrivelse från Folkparkens framtid till politiker och tjänstemän i Lunds kommun.
Skötsel och tillgänglighet för Edmanska huset och Folkparken 2022-11-22
Skötsel och tillgänglighet för Edmanska huset och Folkparken.pdf

Felanmälan eller synpunkt till Tekniska förvaltningen Lunds kommun 2022-11-21
Felanmälan eller synpunkt till Tekniska förvaltningen Lunds kommun 2022-11-21.pdf

Styrelseprotokoll 2022-09-27
Styrelseprotokoll 2022-09-27.pdf

Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2022.pdf

Verksamhetsår 2020-2022
Verksamhetsår 2020-2022.pdf

Styrelseprotokoll 2022-08-24
Styrelseprotokoll 2022-08-24.pdf

Styrelseprotokoll 2022-04-11
Styrelseprotokoll 22-04-11.pdf

Styrelseprotokoll 2022-03-28
Styrelseprotokoll 2022-03-28.pdf

Protokoll Folkparkens framtid 2021
Pandemiåret då sammankomster inte var tillåtna.

Styrelseprotokoll Folkparkens framtid 2020

Verksamhetsåret 2019-2020
Verksamhetsåret 2019-2020.pdf

Mail till tekniska nämndens och kultur- o fritidsnämndens ordförande, samt till berörda tjänstemän.
Mail 2020-11-09.pdf

Mailsvar från Christian Gehrmann ordf. KoF samt svar från Folkparkens framtid
Mailsvar 2020-11-11.pdf

Skrivelse till tekniska nämnden: 2020-03-12
Skrivelse till tekniska nämnden 2020-03-12.pdf

Styrelseprotokoll 2020-02-18
Styrelseprotokoll 2020-02-18.pdf

Styrelseprotokoll 2020-01-14
Styrelseprotokoll 2020-01-14.pdf

Protokoll Folkparkens framtid 2019

Mailkorrespondens med kommunstyrelsens ordf. Philip Sandberg (L) 2019-12-19
Mailkorrespondens Folkparkens framtid och Philip Sandberg.pdf

Styrelseprotokoll 20019-11-05
Styrelseprotokoll 2019-11-05.pdf

Styrelseprotokoll 2019-09-10
Styrelseprotokoll 2019-09-10.pdf

Styrelseprotokoll 2019-04-23
Styrelseprotokoll 2019-04-23.pdf

Remissvar Länsstyrelsen byggnadsminnesförklaring Folkparken 2019-04-23
Remissvar byggnadsminne Folkparkens framtid.pdf

Årsmötesprotokoll 2019-04-23
Årsmötesprotokoll 2019-04-23.pdf

Verksamhetsåret 2018 – 2019
Verksamhetsåret 2018 – 2019.pdf

Styrelseprotokoll 2019-03-26
Styrelseprotokoll 190326.pdf

Möte Edmanska huset 2019-02-19
Möte i Edmanska huset 2019-02-19.pdf

Skrivelse till politiker i Lund 2019-02-12
Skrivelse till kommunalråd 2019-02-12.pdf

Styrelseprotokoll 2019-02-12
Styrelseprotokoll 190212.pdf

Styrelsemöte 2019-01-15: Inställt

Protokoll Folkparkens framtid 2018

Styrelseprotokoll 2018-11-13:
Styrelseprotokoll 181113.pdf

Styrelseprotokoll 2018-09-25:
Styrelseprotokoll 180925.pdf

Styrelseprotokoll 2018-08-21:
Styrelseprotokoll 180821.pdf

Styrelseprotokoll 2018-06-12:
Styrelseprotokoll 180612.pdf

Årsmöte Folkparkens framtid 2018-06-05
Justerat av Kerstin Johanson och Kent Nilsson ordf. 2018-06-12
Årsmötesprotokoll Folkparkens framtid 2018.pdf
Verksamhetsåret 2017-2018
Verksamhetsåret i Folkparkens framtid 2018.pdf

Möte med kultur- o fritidsförvaltningen 2018-03-16
Möte Edmanska huset 180316.pdf

Möte med kultur- o fritidsförvaltningen 2018-01-26
Underhåll Edmanska 2018-01-26.pdf

Styrelseprotokoll 180130.pdf

Protokoll styrelsemöte Folkparkens framtid 2017

Styrelseprotokoll 170620.pdf

Protokoll årsmöte 2017-06-13.pdf
Justerat av Erik Burman och Helmut Moser 2017-06-16

Verksamhetsberättelse Ff 160418 – 170613.pdf

Verksamhetsåret Fp 2016-2017.pdf

Styrelseprotokoll 170509.pdf

Styrelseprotokoll 170418.pdf

Styrelseprotokoll 170314.pdf

Styrelseprotokoll 170214.pdf

Protokoll styrelsemöte Folkparkens framtid 2013

Protokoll årsmöte Folkparkens framtid 130409.pdf

Verksmhet Folkparkens framtid 121208-130326.pdf

Styrelseprotokoll 130417.pdf

Styrelseprotokoll 130515.pdf

Styrelseprotokoll 130529.pdf

Styrelseprotokoll 130625.pdf

Styrelseprotokoll 130821.pdf

Styrelseprotokoll 131003.pdf

Styrelseprotokoll 131113.pdf

Protokoll styrelsemöte Folkparkens framtid 2014

Styrelseprotokoll 140129.pdf

Styrelseprotokoll 140305.pdf

Styrelseprotokoll 140331.pdf

Protokoll årsmöte Folkparkens framtid 140407.pdf

Verksamhet Folkparkens framtid april13 – april14.pdf

Sammanfattning verksamhet Folkparkens framtid 140407.pdf

Styrelseprotokoll 140414.pdf

Styrelseprotokoll 140929.pdf

Styrelseprotokoll 141103.pdf

Styrelseprotokoll 141208.pdf

Protokoll styrelsemöte Folkparkens framtid 2015

Styrelseprotokoll 150112.pdf

Styrelseprotokoll 150223.pdf

Styrelseprotokoll 150323.pdf

Verksamhetsredogörelse 150413.pdf

Protokoll årsmöte Folkparkens framtid 150413.pdf
Justerat av Karin Nilsson och Peter Korlén 150425

Styrelseprotokoll 150420.pdf

Styrelseprotokoll 150601.pdf

Styrelseprotokoll 150824.pdf

Minnesanteckningar möte 150921.pdf

Hittills tagna beslut i Folkparksfrågan 150921.pdf

Styrelseprotokoll 151012.pdf

Styrelseprotokoll 151130.pdf

Protokoll styrelsemöte Folkparkens framtid 2016

Styrelseprotokoll 160229.pdf

Styrelseprotokoll 160418.pdf

Verksamhetsåret i Folkparken 2015–2016.pdf

Verksamhetsberättelse Folkparkens framtid 2015–2016.pdf

Årsmötesprotokoll Folkparkens framtid 160418.pdf
Justerat av Peter Korlén och Helmut Moser 160515

Styrelsemöte 160905: Inställt

Styrelseprotokoll 161027.pdf

Styrelseprotokoll 161129.pdf