Folkparken som miljöpark

Beslut byggnadsnämnden 171116: “Folkparken som miljöpark”

Kommunkontoret har översänt en motion från Zoltán G-Wagner (KD) “Folkparken som miljöpark” till byggnadsnämnden på remiss. Stadsbyggnadskontoret ställer sig positiva till motionen, som vill att man tillsvidare ska möjliggöra handel och utställning av miljö- och närodlade varor i Folkparkens grönområde och i gångarna runt byggnaden.
Ordförande Björn Abelson (S) konstaterar att byggnadsnämnden med 6 röster mot 5 beslutat att bifalla Dimitrios Afentoulis (KD) m.fl. bifallsyrkande till stadsbyggnadskontorets förslag.
Byggnadsnämnden beslutar: att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget samt översända detsamma till kommunkontoret.
BNProtokoll171116.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.