Edmanska huset

De senaste åren har Edmanska huset renoverats/upprustats i tre etapper.
Första etappen 2018-2019: Under sommaren påbörjades arbetena med att komplettera Edmanska huset med 10 paviljonger för kulturskolans verksamheter, samt Rotundan utrustas till en konsertsal. Under december månad flyttar kulturskolan in i de nya lokalerna, och kulturskolan tar ansvar som hyresgäst för hela Edmanska huset. I maj månad 2019, invigs den nyrenoverade rotundan till en toppmodern konsertsal.
Bygglov Nybyggnadskarta 2018-02-08.pdf
Bygglov Folkparken moduler 2018-02-08.pdf
Bygglov Modul 1.pdf
Bygglov Modul 2.pdf
Andra etappen 2020: I juli månad startar iordningställandet av gamla Takdropps lokalen, till Folkparkens bibliotek. I november samma år slut besiktigas bibliotekslokalen.
Tredje etappen 2022: I september månad påbörjas tredje etappen renovering av Edmanska huset. Alla fönster och dörrar i hela huset kommer att bytas, och taket och fasaden på biblioteksdelen kommer också att bytas ut. Arbetet är avslutat årsskiftet 2022-2023.
En stor eloge till Lundafastigheter, som nu har upprustat hela Edmanska huset till ett komplett kulturhus, till stor glädje för kulturutövande ungdomar och medborgare i Lunds kommun. Edmanska huset ligger som en kulturpärla i Folkparken på Väster, som Lundaborna nu kan vara så stolta över.”
Bygglov 2022-03-24.pdf
Detaljritning 1.pdf
Detaljritning 2.pdf
Fasadritning 1.pdf
Fasadritning 2.pdf
Fasadritning 3.pdf
Fasadritning 4.pdf
Planritning 1.pdf
Planritning 2.pdf
Yttrande stadsantikvarien.pdf

Länsstyrelsen avslog ansökan om byggnadsminnesförklaring av Folkparksbyggnaden den 18:e december 2019,
inlämnad av privatpersonen Ulf Berggren 2013. Däremot förelägger Länsstyrelsen Lunds kommun om anmälningsplikt till Länsstyrelsen om man ämnar vidta väsentliga förändringar på byggnaden eller att riva den. Detta ger ett visst förstärkt skydd för byggnaden, då fastighetsägaren inte kan hantera byggnaden på eget bevåg utan Länsstyrelsens godkännande.
Beslut Länsstyrelsen: Anmälningsplikt Edmanska huset 2019-12-18.pdf
Medborgarförslag från Ulf Berggren 2014-02-11.pdf
Remissvar byggnadsminne Folkparkens framtid.pdf
Yttrande KS byggnadsminne 2019-05-02.pdf
Yttrande stadsantikvarien byggnadsminnesförklaring Edmanska huset 2019-03-01.pdf
Yttrande SBK byggnadsminnesförklaring Edmanska huset 2019-03-04.pdf
Yttrande SBK byggnadsminnesförklaring Edmanska huset 2015-07-13.pdf
Protokoll KoF uppdrag användning av Edmanska huset 2015-08-20.pdf
Mail med kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) 2019-12-19:
Mail med kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg.pdf

Lundaförslag om flytt av Västers Bibliotek till Folkparken 2017-05-10
Lundaförslag “Flytt av Västers bibliotek till Folkparken” 2017-05-10.pdf
Kultur- o Fritidsnämndens protokoll 2017-11-16.pdf
Remiss på Lunds kommuns Biblioteksplan 2018-01-01
Remiss-svar på Biblioteksplan 2017-04-28.pdf
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-11
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-11.pdf

Beslut togs av en enig Kultur- o Fritidsnämnd den 14:e november 2019,
att Västers bibliotek kommer att flytta till Folkparken hösten 2020.

Ur: ”Utredning av förutsättningar för ett stadsdelsbibliotek i Folkparken”.
För biblioteksverksamheten innebär en lokalisering i Folkparken bland annat ett ytmässigt mindre bibliotek med andra förutsättningar för att möblera och arrangera program än vad som finns på Västers bibliotek idag. Det kommer att finnas ett behov av att förändra i verksamheten för att möta de olika målgrupper, som finns i verksamheten idag och framöver.
Ett stadsdelsbibliotek på Folkparken ska på så vis betraktas som ett nytt stadsdelsbibliotek snarare än som en flytt av Västers bibliotek.

DETALJPLANER:
Detaljplan Folkparken 2018-12-05
Detaljplan Folkparken 2018-12-05.pdf

Stadsplan Edmanska huset 1974-01-21
Stadsplan Edmanska huset 1974-01-21.pdf

Länkar till dokument som behandlar Edmanska huset:

Antikvarisk förundersökning av Folkparken i Lund
utförd av Tyréns AB: Antikvarisk förundersökning Folkparken.pdf
https://www.folkparkenilund.se/?p=2783

Bengt Edman – Arkitekt till Folkparksbyggnaden
av Malena Larsvall
https://www.folkparkenilund.se/?p=322

Blogg om Folkparkens arkitektur
av okänd person
https://www.folkparkenilund.se/?p=573

Edmanska husets sköna insida
Edmanska huset av Malena.pdf

FAQ – Frågor och svar från Folkparkens framtid
Västerdagen 2018-08-25
FAQ – Frågor och svar.pdf

Folkets Park – Huset och platsen (OBS: NY hösten 2021)
Presentation av Malena Larsvall på Folkparkens Bibliotek 2021-11-17
https://www.folkparkenilund.se/Presentation av Malena Larsvall 2021-11-17.pdf

Folkparken och huset
bildspel (pdf) av Malena Larsvall
https://www.folkparkenilund.se/?p=4922

Folder Folkparken november 2014 utförd av Malena Larsvall
Folder Folkparken (ML nov.14) pdf

Kommunens bevaringsprogram för Folkparken
https://bevaringsprogram.lund.se/wiki/Folkets park Papegojelyckan 11

Lunds kommuns bevaringsprogram (Huvudsida)
https://bevaringsprogram.lund.se/wiki/Huvudsida

Kulturhusplaner
Kulturförvaltningen maj 2014
https://www.folkparkenilund.se/?p=4909

Möten husgruppen 141020 ; 141117
https://www.folkparkenilund.se/mote-om-edmanska-huset-folkparken/
https://www.folkparkenilund.se/experter-synar-edmanska/

Möte med kultur- o fritidsförvaltningen 2018-01-26
Underhåll Edmanska 2018-01-26.pdf

Möte med kultur- o fritidsförvaltningen 2018-03-16
Möte Edmanska huset 180316.pdf

Möte i Edmanska huset 2019-02-19
Möte i Edmanska huset 2019-02-19.pdf

Projektplan Folkparken 2016-10-20
ProjektplanFolkparken20161020.pdf
Kallelse och handlingar till Kultur- och Fritidsnämndens sammanträde 2016-10-20.pdf

Så vill lundaborna göra med sin Folkpark
Presentation av frågeformulär Framtiden för Folkparken
Presentation Framtiden för Folkparken.pdf

Presentation komp.m.bilder en 65 sidor pdf:
Presentation komp.m.bilder.pdf

Teknisk beskrivning Edmanska huset utförd av Tomas Gustavsson
Översiktlig teknisk beskrivning Edmanska huset (TG 2015-01-03) pdf

Därför är Edmanska huset en viktig byggnad
Artikel av Tomas Gustavsson 2019-03-24
www.folkparkenilund.se/Därför är Edmanska huset en viktig byggnad/

Uppstartsmöte husgruppen 2014-05-12
https://www.folkparkenilund.se/?p=4999

Information från Husgruppen om Edmanska huset:
Reviderad 2018-02-05:

Nu när byggplanerna för Folkparken har skrinlagts fokuserar föreningen på att Edmanska huset i Folkparken ska iordningställas och öppnas upp för allmänheten.
Det är inte klokt att huset har stått tomt och oanvänt under flera år. Från politiskt håll har man tidigare pratat om att riva huset och jämna det med marken. Vi vill däremot bevara och rädda huset. Huset ska inte bara räddas det ska också fyllas med liv och rörelse. Huset ska vara hjärtat i Folkparken, en dynamisk och pulserande mötesplats som attraherar människor från hela Lund. Ett kulturhus med ett attraktivt utbud av kulturella aktiviteter för alla åldrar.
Här ska Lundabor kunna få något att äta, avnjuta en kopp kaffe eller en öl på uteserveringen i solen, ta del av olika musikevenemang, visfestivaler och andra uppträdanden. Dans, teater, utställningar, filmvisning och kursverksamhet, men också en plats för skolor, föreningar och organisationer som önskar använda lokalen. Ett hus för framförande av kultur!
Genom att huset främst används för olika framföranden och inte för produktion, så kan fler nyttja huset och vi får ett bredare och rikare kulturutbud i Folkparken till gagn för hela Lund.

Politikerna har lovat och budgeterat för att Edmanska huset skall bli ett kulturhus. Turerna kring olika kultursatsningar i Lund har varit många. Efter att förslaget om ett kulturhus på Öresundsvägen lades ned talade man istället om att satsa på flera små kulturhus. Vår förhoppning är att Edmanska huset ska bli ett sådant kulturhus. Huset i kombination med olika aktiviteter fyller en viktig funktion för Folkparkens attraktionskraft.
Vi föreslår en tvåstegslösning, vilket innebär att huset snabbare kan tas i bruk. Det blir också billigare för kommunen utifrån fastställd budget. Tvåstegslösningen går ut på att man initialt gör en mindre investering, dvs. vad som krävs för att kunna använda lokalen. Detta kan göras till en mycket låg kostnad, och i linje med det löpande underhållet, som tyvärr inte har bedrivits. Därefter kan en tilläggsinvestering göras efter att man påvisat intresse för att nyttja lokalen samt verifierat att byggnaden funktionellt fungerar för avsedd verksamhet.

Byggnaden är långt ifrån i så dåligt skick som vissa politiker och tjänstemän påtalat. Huset är ritat av en erkänt duktig arkitekt, Bengt Edman som är känd för att använda sig av starka och robusta material som tegel och betong.
Husgruppen har med hjälp av Tomas Gustavsson, tidigare verksam vid LTH, civilingenjör med inriktning mot byggnadsteknik, tillsammans med ett antal arkitekter (Malena Larsvall m.fl.) genomfört en byggnadsteknisk undersökning och kommit fram till att huset är i förvånansvärt bra skick och långt ifrån så dåligt som tidigare påtalats. Materialet finns utlagt på hemsidan.
Det mest iögonfallande är den flagnande färgen på pergolan, vilket många reagerar på. Ansvarig för bristande underhåll är kommunen. Det som många ser som något anskrämligt ska egentligen vara något vacker. Tanken är inte att det ska vara en park och ett hus, utan ett hus i harmoni med parken och dess grönska. Där fyller pergolan sin funktion med sina gröna klätterväxter. Edman ondgjorde sig flera gånger över de nitiska ommålningarna som med jämna mellanrum företogs av pergolan, vilket innebar att grönskan och de gröna klätterväxterna togs ned.
Huset är i likhet med flera av Bengt Edmans projekt lågt och horisontellt.
Edman betonar att byggnaden underordnar sig och utgör en del av parken:
”Om träden är viktiga, gör då fler träd, stammar och grenar som silar ljus. Låt huset bli lågt, växa ihop med parken och försvinna
.”

Husgruppens vision för Edmanska huset:
Att bevara huset och fylla det med kulturella aktiviteter där människor naturligt kan mötas och ha trevligt tillsammans, ung som gammal. Edmanska huset ska vara en levande mötesplats, en plats sprudlande av liv och aktiviteter i harmoni med parken och dess grönska. Ett hus som kan användas för olika ändamål allt enligt Bengt Edmans intentioner.

Husgruppen /Håkan Fex

Husgruppen söker personer som vill engagera sig i Edmanska huset och verka för att det ska bli ett kulturhus.

Husgruppen