Diskussion om byggnation i Vipeholmsparken

Vipeholmsparken är inte lämpad för massiv stadsbebyggelse

Debattinlägg: Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson
Åsikter SDS 150211: Vipeholmsparken är inte lämpad för massiv stadsbebyggelse
Vipeholmsparkens och en del av Hardebergaspårets framtid ligger nu i stöpsleven. Den detaljplan som varit föremål för samråd ska, som granskningsförslag, inom kort behandlas av byggnadsnämnden. Avsikten är att JM ska bygga 550 bostadsrätter på ett mycket knappt tilltaget område.
Byggnadsnämndens ordförande är socialdemokrat. I höstens val gick Socialdemokraterna ut med följande deklaration: ”Vi vill pröva förtätningar i kommande och befintliga områden, men säger tydligt nej till att bygga i parker och rekreationsområden. Vi vill bevara de parker och grönytor som finns men också skapa fler parker när nya bostadsområden byggs. Gröna och trygga närmiljöer är viktiga, inte minst för barn. Balanseringsprincipen ska tillämpas i de fall ingrepp i gröna miljöer inte kan undvikas. Vi vill att kompletteringar med nya bostäder i befintliga områden i regel ska ske i kombination med upprustning och förbättringar av befintliga miljöer i samråd och dialog med de boende.”
Lund behöver som sagt nya hus. Det ska bli intressant att se om byggnadsnämndens ordförande står fast vid den sansade lösning av Vipeholmsparkens framtid som ovanstående deklaration möjliggör, eller om JM:s vinstintressen har företräde.
Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson

Vi försöker spara mer grönska vid Hardebergaspåret

Debattinlägg och svar: Björn Abelson (S)
Åsikter SDS 150212: Vi försöker spara mer grönska vid Hardebergaspåret
Christina Gullin och Lars-Håkan Svensson ifrågasatte om jag står fast vid det vi socialdemokrater skrev om förtätningar inför valet (Åsikter 11/2). De nya bostäderna på Vipeholmsområdet i Lund innebär att fler människor får möjlighet att bo inne i Lund, med korta avstånd till centrum, service, butiker, men också till Universitetet och andra arbetsplatser. Vi tror på att förtäta Lund, med fler bostäder där de får plats på ett bra sätt inne i staden.
Vi vill förbättra skyddet av våra parker och andra grönområden. Det har varit flera hårda politiska strider om Lunds parker de senaste åren, vi har tagit strid för att skydda Borgareparken på Norr och Folkets park på Väster i Lund. När vi blir fler Lundabor så ska vi också skydda och utveckla våra parker och skapa fler grönområden, inte bygga i våra stadsdelsparker. Inom Vipeholmsområdet handlar det om att i första hand bygga på de hårdgjorda ytorna, där det idag är asfalt eller byggnader, i andra hand på de som idag är öppna gräsmattor, men framförallt spara träd och buskar i stor utsträckning.
Björn Abelson (S)
Ordförande i byggnadsnämnden i Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.