Folkparken kan blir park i ny detaljplan

S och Mp vill skydda Folkparken från bostadsbygge med ny detaljplan.

Södra delen om Edmanska huset, i den mest “park lika” delen, är marken markerad som mark för Folkparksändamål samt också med en del gamla byggrätter. Nu vill S och Mp att hela parken skall bli parkmark i en ny detaljplan. Folkparken är strax under 4 ha till ytan, vilket är ett minimum för att klassas som en stadsdelspark. Om stadsbyggnadskontoret lägger till de få kvadratmeter som fattas så kan Folkparken äntligen bli Västers egna stadsdelspark.
http://lund.lokaltidningen.se/Vill freda Folkparken från bostadsbyggande
www.sydsvenskan.se/2017-10-17/S och Mp, Nu ska Folkparken bli park

Folkparken får liv genom natur och kultur

Galleri

Detta galleri innehåller 10 bilder.

Folkparksmöte 24:e maj 2017 på Petersgården. Ett 50-tal personer lyssnade och frågade när Björn Abelson (s) och Elin Gustafsson (s) redogjorde för kommunens förestående planer för Folkparken. Moderator Göran Bengtsson. Arrangörer: Folkparkens framtid och Västers Biblioteks Vänner

Folkparkens framtid är på väg

Positiva besked från politiker om Folkparken på mötet den 24:e maj 2017

Björn Abelsson (s) ordf. i byggnadsnämnden, lovade att detaljplaneprocessen för att säkra Folkparken som parkmark skall påbörjas i september och att ett beslut om en ny detaljplan kan tas i mars/april nästa år. Elin Gustafsson (s) ordf. i kultur- o fritidsnämnden, gav beskedet om en utredning där man tittar på hur man för de tidigare beslutade 15 miljonerna kan göra ett lokalt kulturhus i Edmanska huset. När denna utredning blir klar visste hon inte, men var dock tydlig med att man jobbar för fullt med frågan. “Det skall bli ett kulturhus i Edmanska huset och då helst med Västers bibliotek.” Via ombud meddelade Emma Berginger (mp) ordf. i tekniska nämnden, att pergolan kommer att renoveras i sommar samt att dammen kommer att rensas till hösten.
www.sydsvenskan.se/2017-05-24/Västerbor ställde politiker till svars om Folkparken
www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/Folkparken i Lund får kulturhus

Föreningen Folkparkens framtid

Folkparkens framtids visioner

I parkbyggnaden vill vi förena natur, kultur och grön teknik i en konkret manifestation av Lunds program för hållbar utveckling. Den ska ha fokus på klimatsmarta lösningar. Parkbyggnaden ska vara ett ekologiskt landmärke för nya praktiska lösningar för energiomsättning, klimat och kretslopp, och för stadsnära odling.
Natur-rum:
Vår utgångspunkt för synen på park-naturen är all den kunskap som
ackumulerats om betydelsen av ekologisk mångfald i parker
för stadsbefolkningens välbefinnande och hälsa,
för stadsklimatet, för bullerdämpning och ekosystemtjänster.
I samarbete med expertis från Lunds Universitet och Lantbruksuniversitetet
i Alnarp vill vi verka för att parkens gröna kvaliteter utvecklas, som en nod
i ett grönt stråk från Holmgrenska parken i öster till Vildandsparken i väster.
Kultur-rum:
Mötet mellan natur och kultur är fundamentalt i samhället och integrerat i det kulturlandskap, som just en park representerar. Vi låter oss naturligtvis inspireras av Fredriksdals museer och trädgårdar, och liknande friluftsanläggningar, där natur och kultur i samklang förstärker varandras skönhet. Men vi vill också verka för att parkbyggnaden blir en oas för lokal kultur och förströelse, med stark betoning av kvalitetsbegreppet.

Ett bibliotek blir ett naturligt centrum i Edmanska huset!
Till det kan knytas utrymmen för Lunds bästa Barista-kafé, en lekplats, utställningar för konstnärer och naturfotografer, ett naturrum,
samt ett interaktivt visualiserat natur- och kultur-stråk för barn och ungdomar.

Kultur verksamheter som sätter Folkparken på den lundensiska kartan.

Folkparkens framtid vill vara en katalysator för att värna och utveckla Folkparken som ett urbant naturområde och som en självklar mötesplats mellan
natur & kultur och människor. 
Folkparkens framtid vision.pdf

Aff.Nylogga1                                                  Folkparkens framtid!

Folkparken i höstfärger

Folkparken i vacker höstskrud 2016
Foto: Kajsa Widén “Du vet att du är ifrån Lund om …”

Gamla parker rustas för framtiden

Gamla parker rustas för framtiden – men när …

Hösten 2016 arbetar vi med att förnya S:t Jörgens park och Elias Fries park. Parkerna som anlades runt 1940-50 kommer att genomgå en varsam restaurering. Insatserna ingår i Lunds kommun arbete med att framtidssäkra våra parker.
EliasFries_Hardebergaspåret2Foto: Hardebergaspåret löper genom Elias Fries park
… när står Folkparken på tur som är mer än dubbelt så gammal?

www.lund.se/Gamla parker rustas för framtiden
www.sydsvenskan.se/2016-08-19/Sankt Jörgens park ska återfå sin forna glans

Lund unikt med odlingssamordnare

– Staden är verkligen full med engagerade odlare, säger Janine Österman

Hon jobbar sedan i våras som odlingssamordnare i Lund. Arbetsuppgifterna är blandade, men syftet är att utveckla den urbana odlingen. Förutom koloni- och odlingslotter är stadens parker en plats där odlingen kan lyftas fram mer.
– Intresset är stort, och folk har massor av idéer. Det ligger i tiden med odling i urban miljö.
www.skd.se/2016/08/03/Odling ska vara en del av stadsmiljön

Folkparkens framtid är en av eldsjälarna

Eldsjälar kämpar mot folkparksdöden

Glanstiden för många av våra folkparker är sedan länge passerad och det var decennier sedan stora kändisar intog scenerna och fyllde dansgolven. Vi har besökt några av Smålands folkparker. Många av dem är nedgångna och de ansvariga känner sig uppgivna och har förlorat tron på framtiden vad gäller folkparkerna.
www.svt.se/Tyvärr tror jag att folkparken har tjänat ut sin roll i samhället idag

Här är folkparken som går mot strömmen

Det finns folkparker som går mot strömmen. Tyrolen utanför Alvesta hade länge legat i träda när några eldsjälar köpte parken och började rusta för att kunna ta emot en helt ny publik.
www.svt.se/Här är folkparken som går mot strömmen