Edmanska huset förbereds för flyktingmottagande

I media angående ökat flyktingmottagande i Lunds kommun

Folkparksbyggnaden kan bli flyktingboende. De senaste dagarna har Lunds kommun sökt bygglov för flera lokaler som man vill använda för tillfälligt boende. En av dem är byggnaden i Folkparken.
SDS 151014: www.sydsvenskan.se/lund/Folkparken kan bli flykting boende
SDS 151015: www.sydsvenskan.se/lund/Folkparken blir flyktingboende om det behövs
SkD 151015: www.skd.se/Lund förbereder ökat flyktingmottagande
SDS 151022: www.sydsvenskan.se/lund/Folkparken blir hem för ensamkommande
SDS 151030: www.sydsvenskan.se/Hemligt bygglov om Folkparken är inte hemligt
SDS 151101: www.sydsvenskan.se/Flyktingbarn har flyttat in i Folkparken
SDS 151102: www.sydsvenskan.se/Första barnen på plats
SDS 151102: www.sydsvenskan.se/Hennes brev om flyktingboende blev en succe11148220_1207979082562167_2115137460982401558_nLunds kommuns hemsida: www.lund.se/Etablering av HVB boende i Lunds kommun

Sammankomst i Folkparkens framtid

Intresserad av att engagera dig i Folkparkens framtid

Vi är en ideell förening som heter Folkparkens framtid. Vi arbetar med att värna och att påverka Folkparkens utveckling. När kommunen nu planerar för att utveckla Edmanska huset i Folkparken till ett lokalt kulturhus, kan föreningen vara en aktör och bollplank som hjälper till med den utvecklingen. Vi hoppas att du vill vara med och engagera dig och hjälpa till med det spännande uppdraget i föreningen.
Därför bjuder vi in dig till en sammankomst måndagen den 21:a september kl.18.30 på Takdroppet i Folkparken. Sammankomst 150921.pdf
Vi kommer att presentera resultatet av vårt frågeformulär som föreningen genomfört tidigare i år. Vi gör också en avstämning av kommunens planer tills nu. Därefter diskuterar vi hur föreningens insatser och engagemang för Folkparken kan se ut i framtiden.
Anmäl ditt intresse till att delta på detta möte genom att maila ditt namn till:
kontakt@folkparkenilund.se
Varmt välkommen önskar styrelsen Folkparkens framtid
Hittills tagna beslut i Folkparksfrågan 150921:
Hittills tagna beslut i Folkparksfrågan 150921.pdf
Minnesanteckningar sammankomst 150921:
Minnesanteckningar sammankomst 150921

Lars Henrik Ståhl – Staden som konstverk

Ett stort tack till Lars Henrik Ståhl för ett intressant och trevligt föredrag

Föredrag, Staden som konstverk av Lars Henrik Ståhl
professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet.
Lars Henrik Ståhl
Onsdagen den 25:e september fick vi höra på ett trevligt och intressant föredrag om staden som konstverk av Lars Henrik Ståhl.
Samarrangemang mellan stadsbiblioteket och
Folkparkens Framtid.

Träd ska bevaras vid äldreboende

Mårtenslundsparken bebyggs med tre nya hus för äldreboende
Enligt detaljplanen ska byggnaderna variera i höjd och vara lägre ut mot gatan och högre in mot tomten. De byggs en bit in från gatan för att skapa plats för häckplantering men främst för att bevara de träd som finns.
– Alliansen värnar om en god boendemiljö. Högre byggnader kan ge, men inte automatiskt, högre täthet. Däremot riskerar man att skapa oattraktiva och otrygga områden, säger Christer Wallin (M).
Sydsvenskan 130621: Träd ska bevaras vid äldreboende