Folkparkens historia hos ChatGPT

Folkparken i Lund är en park i Lund, Skåne i Sverige som grundades på 1890-talet. Parken var en viktig samlingsplats för Lunds befolkning, där man kunde njuta av natur, idrott, musik och social samvaro. Genom åren har parken genomgått många förändringar och renoveringar för att möta de växande kraven och önskemålen hos besökarna. Parken har också blivit en viktig arena för kulturella och politiska evenemang och har en rik historia som en plats för gemenskap och samvaro i Lund. Idag är Folkparken fortfarande en mycket uppskattad park och en viktig del av Lunds kultur- och naturarv.

Planer, Program, Rapporter, Strategier

Biblioteksplan 2017-11-23:
Biblioteksplan för Lunds kommun 2017-11-23.pdf

Evenemangsstrategi 2019-06-19:
Evenemangsstrategi 2019-06-19.pdf

Granskningsrapport park- och grönyteskötsel:
Granskningsrapport park- och grönyteskötsel 2021.pdf

Grönprogram 2020-01-30:
Grönprogram 2020-01-30.pdf

Översvämningsplan 2018-03-22:
Översvämningsplan Lunds kommun 2018-03-22.pdf

Edmanska huset renoveras

Information från Lundafastigheter:
Hösten 2022 startar etapp tre i renoveringen av Folkparken. Hela Folkparksbyggnaden ska få nya fönster och dörrar. Även fasad och tak ska renoveras på biblioteksdelen av byggnaden.
Vad ska vi göra?
Byggnaden kommer att ha kvar sitt ursprungliga utseende när renoveringen är klar. Renoveringen planerar att starta i slutet av augusti, då biblioteksdelen täcks med väderskydd.
Under väderskyddet ska vi renovera tak- och fasad samt byta fönster och dörrar.
Runt resterande del av byggnaden byts fönster och dörrar ut i etapper, så att verksamheten kan pågå under renoveringen. Biblioteket kommer att vara öppet, utom under en kortare period. Mer information hittar du inne på biblioteket. Med undantag för den tillfälliga stängningen av biblioteket, kan ordinarie verksamhet pågå som vanligt. Även parken är öppen, men kan tidvis stängas av i vissa delar där arbete pågår.
Planerad byggstart: Augusti 2022. Renoveringen är färdig: Vid årsskiftet 2022/2023.
Entreprenör: Helsingborgs byggplåt AB