Le Corbusier och stadsplanering

Le Corbusier – mästare eller monster av en stil i stål och betong

Le Corbusier (1887-1965) är en arkitekt som fortfarande väcker starka känslor. Hans radikala idéer får somliga att kalla honom för monster, andra för mästare. Det är i år exakt femtio år sedan Le Corbusier avled, 1965. Men många av hans idéer lever vidare, och inte bara inom arkitektur och stadsplanering.
Intressant radioprogram i P1 om Le Corbusier och varför vi borde intressera oss mer för stadsplanering: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/533692?programid=2794

Folkparksbyggnadens arkitektur lyfts

bildeFoto: Joakim Stierna

Arkitekt Malena Larsvall vill lyfta fram de arkitektoniska värdena hos folkparksbyggnaden. Hon menar att Bengt Edman, som ritade huset, hade en känsla för artikulering och proportioner. De skapar en skönhet åt byggnaden. Nu har föreningen Folkparkens framtid studerat själva byggnadens kvaliteter, som är värdefulla och därför bör bevaras åt eftervärlden. Föredrag hålles av Malena Larsvall och Tomas Gustavsson på
Folkparkens framtids årsmöte i Folkparken måndagen den 13:e april kl.19.00.
Artikel i Skånska Dagbladet 150413: Folkparksbyggnadens arkitektur lyfts fram

Folder och teknisk beskrivning

Nedan finner ni två intressanta och nyligen framtagna dokument.

En folder om Folkparken utförd i nov. 2014 av Malena Larsvall (fd. landskapsarkitekt).
Folder om Folkparken (ML nov.14) pdf

En uppdaterad översiktlig teknisk beskrivning om Edmanska huset utförd av
Tomas Gustavsson (byggnadskonstruktör).
Översiktlig teknisk beskrivning Edmanska huset (TG 2015-01-03) pdf

Dessa dokument och annan äldre dokumentation om Edmanska huset hittar ni också under fliken “Husgruppen” i sidhuvudet.

Folkparken kan räddas

RäddaFolkparken
                                                                                          Foto: Claes Hall
Engagemanget för Folkparken och Edmanska huset är stort. Nedanstående    dokumentation visar att Edmanska huset kan bli en stor tillgång.
Folkparkens framtid
Folder Folkparken (ML nov.14) pdf
Översiktlig teknisk beskrivning Edmanska huset (TG 2015-01-03) pdf

Möte om Edmanska huset Folkparken

Spännande och kunnig presentation av Edmanska husets konstruktion.

Måndag 20/10 fick husgruppen en teknisk genomgång och beskrivning av Edmanska
husets konstruktion, presenterad av en kunnig Tomas Gustavsson. Huset är välbyggt, konstruktivt intressant och välbevarat med tanke på dess bristande underhåll.
10256858_974499742576770_5545224424535987829_n10592972_974499902576754_8165782311852503139_n1379989_974500042576740_3743130303321666392_n1012264_974500425910035_4491413946118130501_n1932358_974502819243129_3766438477839708233_nText och bild: Malena Larsvall