Upprop från biblioteksvänner

Namninsamling mot nedläggningshotet av Västers bibliotek arrangerad av Västers biblioteks vänner – VBV
Namninsamlingen finns för påskrift på Västers bibliotek.

Biblioteketsvänner
Upprop biblioteketsvänner.pdf

www.sydsvenskan.se/2016-12-09/Tjänstemän vill lägga ner bibliotek Väster
www.sydsvenskan.se/2016-12-11/Så kan besparingarna slå mot kultur och fritid
www.sydsvenskan.se/2016-12-15/Att stänga ett bibliotek sätter spår i ett samhälle

Sydväst skånska kommuner på bottenplats gällande grönytor

Figur-andel-grönområde-i-SV-Skåne.docx-OpenOffice-Writer-2015-05-12-110042.bmp_-613x352

Politikerna i de sydvästskånska kommunerna har två oförenliga infallsvinklar på sina tätorters utveckling. I översiktsplaner, strategiska dokument och visionära utredningar pekar man ut en färdriktning mot det hållbara samhället – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Så t ex ska ”Nyproduktionen av bostäder genomsyras av ett miljö- och hållbarhetstänkande” i Lunds mark- och bostadsförsörjningsprogram, och ”Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är självklara mål för Malmös utveckling” enligt Översiktsplanen.
Ovanstående är från en debattartikel av Göran Bengtsson seniorprofessor i Ekologi vid Lunds Universitet, publicerad i SkD 150511:
www.skd.se/Tätorterna i sydvästskåne vårdar ohållbar jumboplats

Ny bokrelease i Folkparken

Tisdagen den 10:e mars släpper jag min bok “Nödrim från Lund” i Folkparken.
aktivistI teckningar och listiga rim får ni följa Eva Revéns betraktelser över staden och stadsdelen Väster i synnerhet, över livet, jobbet, Folkparken, stupet och friden.

Vi möts på fritidsgården Takdroppet i Edmanska huset i Folkparken kl. 18 – 20.
Ta gärna med några vänner och droppa in!
Välkomna Malena Larsvall

Nya Lund genom Movium

Tidskriften Stad och Movium Magasin gick åt som smör i solsken under gårdagens debattkväll om Lunds trängda parker.
I senaste numret av Stad intervjuar vi parkforskaren Patrik Grahn, SLU. I vårt tidigare temanummer Behöver vi parker? (Movium Magasin) berättar Agneta Persson, dåvarande enhetschef på park- och naturkontoret i Lund, om stadens visioner om en ny stor stadspark – ett världsarboretum. Båda satt i panelen igår och fick välförtjänta applåder av publiken.
Här kan du läsa om Agneta Perssons och Lunds kommuns visioner. Nu gör kommunen ett omtag i frågan om ett världsarboretum, men ambitionerna sägs fortfarande vara höga. Tidskriften Stad följer givetvis den fortsatta utvecklingen
Världsarboretum – hot eller möjlighet?