Från Drömparken till Skärholmens perennpark

Finns här något för Lund att lära sig av?
Film: UR Samtiden – Perenner för park och trädgård
Från Drömparken till Skärholmens perennpark. Föredrag ca. 56 min.

Skönheten för stunden är viktig, men trädgården måste också hålla över tid, säger trädgårdsmästaren Stefan Mattson. Skötsel och underhåll är minst lika viktigt som planeringen. Tillsammans med en känd holländsk trädgårdsdesigner har Stefan Mattson skapat Drömparken i Enköping, känd för sina fantastiska perennplanteringar. Här blandas höga och låga perenner med olika sorters prydnadsgräs. Inspelat på mässan Nordiska trädgårdar i april 2013. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.
Tillgängligt tom. Sön 1 juni 2014
www.ur.se/Drömparken till Skärholmens perennpark
www.enköping.se/parker

Debatt om mötesplatser i Lund

Håller drömmen om ett MAX-at Lund?

Se och lyssna till en intressant debatt som avhölls den 13:e september på Lunds Universitet. Den tar upp frågan om hur man planerar för Lunds framtida utveckling, samt möjligheterna att skapa o planerade och spännande mötesplatser.
I PANELEN: Ozan Sunar – Född i Istanbul och uppvuxen i Fisksätra. Med Moriska paviljongen som arbetsplats utvecklar han Malmös kulturliv, grundare av RE:Orientfestivalen i Stockholm och tidigare kulturchef på SVT. Karin Svensson-Smith – miljöpartistisk kommunalpolitiker med hållbar stadsutveckling som särskilt intresse. Thomas O´Dell – naturaliserad Lundabo uppvuxen i Boston, etnologiprofessor som utforskat förväntningarna, önskedrömmarna och mardrömmarna, inför de nya jätteanläggningarna. Agneta Persson – landskapsarkitekt från Lund och en av grundarna till föreningen Nya Lund. MODERATOR: Andreas Ekström, författare och kulturjournalist på Sydsvenskan. Debatten tar ca. 50 min. Håller drömmen om ett MAX-at Lund

Paneldebatt – Lunds trängda parker

Paneldebatten onsdagen 9/10 på stadsbiblioteket om Lunds trängda parker – ett lokalt miljömål blev välbesökt och var intressant att lyssna till.
Paneldebatt 9/10Deltagare från vänster: Christer Wallström (FP) tekniska nämnden, Christer Wallin (M) byggndsnämnden, Inga Hallén stadsbyggnadskontoret, Agneta Persson Nya Lund, Patrik Grahn SLU
Moderator: Göran Bengtsson Lunds Universitet
Utdrag från debatten: Paneldebatt stadsbiblioteket 9 oktober 2013

På facebook efter paneldebatt

Christer Wallin (M), Emma Berginger (Mp) och Björn Abelson (S) m.fl. på facebook efter paneldebatt på stadsbiblioteket.

Christer Wallin (M):
Parkdebatt på Stadsbiblioteket i Lund. Björn Abelson och Emma Berginger förstår inte det sociala spelet när det gäller att vara en objuden gäst ….klampade in som om de ägde Stadsbiblioteket själv, eller i alla fall kunde fritt ta sig ton mot värdarna (som inte bjudit in dem alltså). Pinsamt om de inte förstod vinken men lite skadeglad är jag ändå….
  • Anders Ebbesson (Mp): Förklara
  • Emma Berginger (Mp): Jag tror att du Christer själv ska ta en funderare på vad som var Föreningen Folkparkens Framtids syfte med att enbart bjuda in dig och Christer Wallström (Fp) till en debatt om parkmarkens värde. Föreningen driver frågan om att bevara Folkparken som du vet och det fanns nog en god anledning till att de ville grilla dem som vill bygga i parken snarare än de politiker som driver föreningens sak. Att jag och BjörnAbelson valde att ge oss till känna under frågestunden och påtala att våra partier står för en annan politik tycker jag inte är konstigt. Du hade nog gjort likadant Christer om du varit i vår sits.
  • Ulla Stålberg (M): Allvarligt talat Emma Berginger; få klampar på som du gör!
    Björn Abelson (S): Vi lever inte i en enpartistat utan vi har olika politiska åsikter! Att yttra andra åsikter än moderater är tillåtet! Oemotsagda kan ni vara på era egna interna möten.
    # Christer Wallin (M): Oj då, trampade visst på en öm tå. Kan inte påstå att det var helt oavsiktligt. Jo, men du Emma Berginger och Björn Abelson framstod som ett rätt komiskt par, Humle o Dumle lite grand. Ni kunde inte dölja er animositet, så det blev rätt kul….även av kommentarerna efteråt att döma. Och, nej, jag går aldrig på en fest objuden, jag har alltför många som vill ha mig med ändå, jag hinner inte som er planka in på andras föreställningar…
    Folkparkens Framtids kommentar: Emma och Björn varken klampade in eller tog sig ton utan hade sin fulla rätt att som publik få framföra sina åsikter efter debatten om Lunds parkpolitik precis som alla andra. Värden tog inte alls illa vid sig!

Nya Lund på facebook

Nya Lunds Agneta Persson och professor Patrik Grahn möttes ikväll i panelen när Lunds parker debatterades på Stadsbiblioteket. Där deltog också politiker och stadens stadsbyggnadsdirektör. Gissa vem som fick flest applåder för sina yttranden om stadens offentliga rum?
Nya Lunds Agneta Persson och professor Patrik Grahn möttes ikväll i panelen när Lunds parker debatterades på Stadsbiblioteket. Där deltog också politiker och stadens stadsbyggnadsdirektör. Gissa vem som fick flest applåder för sina yttranden om stadens offentliga rum?

”Lunds trängda parker” var rubriken på gårdagens debatt. Lund har 45 kvadratmeter rekreativ parkmark per invånare. Flera av Sveriges stora städer har tio gånger så mycket park där folk kan koppla av. Är Lundaborna särskilt anpassbara och förtjusta i att tränga ihop sig på små ytor? Har andra städer alldeles för mycket plats där de kan ta igen sig – är de rent av bortskämda i Stockholm? Klicka på rubriken för att komma till Facebooksida!

Nya Lund genom Movium

Tidskriften Stad och Movium Magasin gick åt som smör i solsken under gårdagens debattkväll om Lunds trängda parker.
I senaste numret av Stad intervjuar vi parkforskaren Patrik Grahn, SLU. I vårt tidigare temanummer Behöver vi parker? (Movium Magasin) berättar Agneta Persson, dåvarande enhetschef på park- och naturkontoret i Lund, om stadens visioner om en ny stor stadspark – ett världsarboretum. Båda satt i panelen igår och fick välförtjänta applåder av publiken.
Här kan du läsa om Agneta Perssons och Lunds kommuns visioner. Nu gör kommunen ett omtag i frågan om ett världsarboretum, men ambitionerna sägs fortfarande vara höga. Tidskriften Stad följer givetvis den fortsatta utvecklingen
Världsarboretum – hot eller möjlighet?

Eva Gustavsson – Staden som trädgård

Ett stort tack till Eva Gustavsson för ett intressant och trevligt föredrag

Föredrag, Staden som trädgård av Eva Gustavsson, Universitetslektor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet.
Eva Gustavsson
Onsdagen den 2:a oktober fick vi höra på ett mycket trevligt och intressant föredrag om trädgårdar i staden eller rättare sagt staden som trädgård av Eva Gustavsson.
Samarrangemang mellan stadsbiblioteket och
Folkparkens Framtid.

Lars Henrik Ståhl – Staden som konstverk

Ett stort tack till Lars Henrik Ståhl för ett intressant och trevligt föredrag

Föredrag, Staden som konstverk av Lars Henrik Ståhl
professor vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet.
Lars Henrik Ståhl
Onsdagen den 25:e september fick vi höra på ett trevligt och intressant föredrag om staden som konstverk av Lars Henrik Ståhl.
Samarrangemang mellan stadsbiblioteket och
Folkparkens Framtid.

Parkers karaktärer och historia

Västers bibliotek 29:e maj 2013
Parken – Mötesplats för natur och kultur i skön förening av Åsa Ahrland

På onsdagskvällen den 29:de maj kl. 19.00 samlades ett trettiotal åhörare för att lyssna till Åsa Ahrland Universitetslektor vid Lantbruksuniversitetet, Alnarp, som höll ett drygt timmes långt föredrag om parkers kultur och natur historiska tillkomstbetingelser, samt speglingen av den tidsepok som de uppstod vid och i kring. Mot slutet av föredraget kom hon in på parkers något o precisa roll i samhället idag. Ingen tvekan är att parker har haft och har stor betydelse i stads- och samhälls- planeringen både förr och i nutid. Helt enkelt en intressant karaktärs och historieodyssé över parker. Publiken fick även möjlighet till en intressant frågestund efteråt med föredragshållaren. Föredraget var ett samarrangemang mellan Västers bibliotek och föreningen Folkparkens Framtid.

Stadsodling – Odla i Lund

Föredrag av Lena Ingvad Tekniska förvaltningen; Park och Natur: 
Ett trettiotal besökare kom på tisdagskvällen den 23:e april till Petersgården för att lyssna till Lena Ingvad som berättade om den globala trend som breder ut sig, nämligen stadsodling. Hon redogjorde också för det just uppstartade stadsodlings projektet på Brunnshög där man har påbörjat odling på ca. 2 hektar mark fördelade på odlingslotter av olika storlek. Föredraget var det fjärde i en föredragsserie som arrangeras i vår av den ideella föreningen Folkparkens Framtid för att lyfta fram och öka intresset för det grönas betydelse i Lunds kommun.

Lena Ingvad Park o Natur

Lena Ingvad; Park o Natur

Länkar relaterat till ovanstående:
www.lund.se/odlailund
Stadsodling i Lund
Planet Lund