Byggnadsnämndens sammanträde den 16 maj 2013

Byggnadsnämnden: 20130516-Kallelse/föredragningslista
Se: pkt.20 och pkt.23

Medborgarförslag 20130304: KF Ulf Berggrens medborgarförslag angående parker i Lunds kommun

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 20130425: BN Tjänsteskrivelse 2013-04-25 Medborgarförslag om parker i Lunds kommun

Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret 20130506: BN Tjänsteskrivelse 2013-05-06 Mark o bostadsförsörjningsprogram 2014-2016

Byggnadsnämnden: 20130516-Sammanträdesprotokoll
Se: §108 och §111

Reservation från Miljöpartiet §108: 20130516-Reservation §108
AVSIKTSFÖRKLARING ANGÅENDE PARKER
Till skillnad från den borgerliga majoriteten i Byggnadsnämnden vill Miljöpartiet de gröna freda lundabornas parker från exploatering. De borgerligas yttrande över medborgarförslaget om “Avsiktsförklaring angående parker” öppnar för fortsatt exploatering av parker.

Reservation från Miljöpartiet §111: 20130516-Reservation §111
MARK- OCH BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
Miljöpartiet de gröna vill freda lundabornas parker från exploatering. Vi vill också bevara den värdefulla åkermarken. Bostadsbyggandet måste i allt väsentligt ske inom tätortsområdena genom förtätning. För visst finns det i kommunen alternativ till att förstöra åkermark och bebygga parker: det finns god tillgång på stora och underutnyttjade bilparkeringar och “överblivna” ytor i anslutning till motortrafikstråk.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.