Bilder

Bild2. Hans Inge Hellström 50-60 tal

Pä 50-60 talet. Bild 1 från Hans Inge Hellström

Bild1. Hans Inge Hellström 50-60 tal

På 50-60 talet. Bild 2  från Hans Inge Hellström

Folkets Park i Lund

Vy Folkparken 1940-talet. Foto från Jan Jönsson

Tyrolen och Teaterbyggnaden 1945. Foto: G Hultzén/Kulturen.

Invigning Tyrolen 1944. Foto: Jensen/Kulturen.

Folkparken 1932 Foto: Per Bagges bildsamling

Folkparken 1895 Foto: Stadsarkivet

C-H Hermansson läser sagor i Folkparken på 80-talet. Foto: Arkiv Alvin. Hagbloms Foto
Dans i Folkparken 1983. Foto: Arkiv Alvin. Hagbloms Foto
Lundaprofiler i Folkparken sent 70-tal. Foto: Arkiv Alvin, Hagbloms Foto
Folkparken 1975. Tyrolen och teaterbyggnaden står fortfarande kvar, medan den nya folkparksbyggnaden är under uppförande på dansrotundans plats. Foto: Lunds lantmäteri.