Stadsutveckling Lund

I september förra året pratade vi med Johan Larsson, som då var nyanställd trädstrateg. Nu har Johan jobbat ett tag och vi tyckte det skulle vara spännande att höra vad han har fått för bild av trädens plats i dagens stadsutveckling.
– En sak som har slagit mig är hur stort intresset är och hur många som bryr sig om att ha träd i sin närhet – både för sin egen skull och för naturvärden. Inom vetenskapen talar vi om att träden kan ge oss ekosystemtjänster och natur baserade lösningar på stadens utmaningar. Träden ger skugga, reglerar temperaturen, tar hand om vatten och ger oss också kulturella värden. Det pågår ständigt forskning kring detta och det blir hela tiden tydligare att träd och annan växtlighet i tätorter är ett allmänintresse och en förutsättning för hållbar stads- och samhällsplanering. När det gäller träd handlar det inte bara om vetenskap – utan också om känsla. Människor mår bra av träd, säger vi ofta. Vi kan också vända på det och säga att vi mår dåligt utan träd och andra växter – vi människor är ju utvecklade för att leva i naturen. Den som bor i ett grönare område mår bättre och löper mindre risk för att drabbas av sjukdomar. Vi vet också att barn som har mer växtlighet i sin vardag har starkare immunförsvar och presterar bättre i skolan. Evolutionen går långsamt och vi människor är inte anpassade till att må bra i en stenstad.
Hur tar vi hand om stadens träd?
I den befintliga staden gäller det att ta hand om träden på bästa sätt. I ett mindre samhälle med fler villor som ligger centralt, har vi ofta en större utbredning av träd, eftersom privatpersoner har träd i sina trädgårdar. Dessa träd kommer fler än trädgårdsägaren till godo. Stadens stora träd är ofta älskade av både invånare och besökare. När vi bygger nytt eller förtätar staden så gäller det att planera för träd och vegetation från början och inte minst bevara de äldre träd som tidigare generationer har lämnat till oss – vi behöver ha stor respekt för att det tar flera decennier för att träden ska ge de värdena som vill att de ska ge oss. Det kan bli trångt under jord i nya områden när nya ledningar ska få plats tillsammans med trädens rötter. Här gäller det att arbeta framåt tillsammans och använda de tekniska lösningar som finns.
Hur ser framtiden ut för träden?
– Jag tror att den är ljus, eftersom vi börjar förstå att träden är nödvändiga investeringar i samhällsbyggnaden. I tätorter krävs dock modiga beslut, mätbara mål och ett systematiskt arbete kring växtlighet i tidigare skeden. Jag tror också att vi kommer få se ett bättre utbud och användande av inhemska och nordeuropeiska träd som är anpassade för stadens förutsättningar –- de har generellt sett högre naturvärden i våra ekosystem, jämfört med arter från till exempel Asien eller Nordamerika. Johan Larsson, Trädstrateg Lunds kommun

Valborgsfirande i Folkparken 30/4

Kära Lundabor!
Tack vare invånares engagemang på Väster, har kommunen efter dialog med oss sett till att det blir Valborgsfirande i Folkparken på söndag.
Hoppborg från kl.14.00, grill, bål och tal samt lite mer kommer det att bli.
Elden tänds ca. kl.18:30 på söndag, tal och eventuellt kör före.
Stort tack till er som engagerat sig i frågan.
VÄRPINGE IF

Valborgsfirande i Folkparken, Söndag 30/4.

L vill utreda varför Stadsorkestern inte spelar i nya Stadshallen

Liberalerna vill ha en utredning om varför Stadsorkestern inte längre spelar i Stadshallen. Från socialdemokratiskt håll påpekas att L satt med och styrde när besluten om Stadshallen togs.
Debatten om att Stadsorkestern inte längre spelar i Stadshallen efter ombyggnaden, utan enbart i Folkparken, rullar vidare. Många upprörda Lundabor har skrivit insändare i Sydsvenskan.
Låst artikel i Sydsvenskan den 2023-04-21.

Framtiden oklar för Lunds Stadsorkester

Framtiden oklar för Lunds Stadsorkester – återflytt till Stadshallen utesluten.
”Ovanlig konstruktion”
Har Lunds stadsorkester en framtid och hur ska den i så fall se ut? Det undersöker nu kultur- och fritidsförvaltningen.
– Det finns ännu inga planer eller beslut, säger kulturchefen Mårthen Mirza.
Vad händer egentligen med Lunds stadsorkester? Den frågan ställer sig både insändarskribenter i tidningen och föreningen Lunds stadsorkesters vänner. Nu har ett Lundaförslag lämnats in till kommunen, ”Låt Lunds stadsorkester komma tillbaka till Stadshallen”.
Bildtext: Anders Nilsson och Lars Olsson, sekreterare respektive ordförande i Lunds stadsorkesters vänner, är upprörda över hanteringen av frågan om Stadsorkestern, i samband med renoveringen av Stadshallen. …
Obs: Låst artikel i SDS 2023-03-22

Lundaförslag från Per Persson

I Lunds rika musikliv finner man bl a stadens egna symfoniorkester: Lunds Stadsorkester.
I och med renoveringen av Stadshallen, som varit orkesterns hemmascen sedan 1960-talet, har orkestern bortrationaliserats: den får inte längre plats vare sig på eller bakom scenen.
Under Stadshallens renovering har orkestern haft Folkparkens rotunda som tillfällig lokal, något som nu blivit permanent. Rotundan har stor potential för många ändamål, men det är inget konserthus. Lokalen klarar till skillnad från Stadshallen bl.a. inte symfonisk musik utan elektrisk förstärkning, men även då är den onaturliga akustiken tveksam både för musiker och åhörare. Stadshallens läge möjliggör spontanbesök och kan även bli attraktiv konsertsal för professionella gästande orkestrar, en möjlighet som nu nästintill är utesluten.
Det är ointressant att nya Stadshallen glänser som aldrig förr när man helt skjutit bredvid mål och kompromissat bort sin akustiska konsertsal för symfoniorkestrar. Stadens symfoniorkester är en institution och ryggrad i Lunds kulturliv, som på riktigt står för kontinuitet och inbjuder till möten och delaktighet.
Gör om! Gör rätt! Det är absolut nödvändigt att Lunds Stadsorkester slutar verka i skymundan och på orkesterns villkor kan flytta tillbaka till sin hemmascen i Stadshallen!

Lunds Stadsorkester måste tillbaka till Stadshallen!

Insändare SDS 2023-03-12
Folkparkens rotunda är inget konserthus, menar skribenterna. Lunds Stadsorkester måste tillbaka till Stadshallen. ”Det är ointressant att nya Stadshallen glänser som aldrig förr när man helt skjutit bredvid mål och kompromissat bort sin akustiska konsertsal för symfoniorkester”, skriver Anna-Karin Wihlborg, Per Persson och Sophia Eberhard.
Lund – den lilla staden med det stora kulturutbudet. Man kan gå på karneval, se skisser av Picasso och Chagall, se smal och bred film, Riksteatern stannar till, spex förgyller, det finns till exempel munskänkar, filosoficirkel och studentaftnar. Sedan finns Lunds rika musikliv med stråkorkestrar, ett kammarmusiksällskap, studentorkestrar och akademiskt kapell, fantastiska körer, Mejeriet, och inte minst stadens symfoniorkester: Lunds stadsorkester! …
Obs: Låst artikel.

Lunds kommun på facebook 2023-02-17

I alla städer finns det ställen som har en särskild plats i människors hjärtan.
När staden förändras och utvecklas, står de för kontinuitet och fina minnen. Folkparken i Lund är ett sådant ställe som engagerar många och nu har folkparksbyggnaden precis renoverats. I dag används byggnaden till olika kulturverksamheter som kulturskola, bibliotek, orkester- och teaterverksamhet. Även flera kulturevenemang går av stapeln här. “Folkparken har renoverats i omgångar de senaste åren och denna gång har byggnaden fått nya fönsterpartier och dörrar samt ny fasad och tak på biblioteksdelen. Folkparksbyggnaden ligger i parken Folkets park i Lund”, berättar Sara Liljenberg som är projektledare i Lunds kommun. Byggnaden uppfördes 1976 av arkitekten Bengt Edman och är nu klassad som kulturhistoriskt bevarandevärd. Kommentarer: Anita Magni-Olsson: Så härlig färgkombination.
Katarina Westerdahl: Det gör mig glad.
Ina Gunnarsdotter Malmsten: Där gick jag och dansade på sent 70-tal. Motionsdans jättebra.
Kent Nilsson: En kulturpärla på Väster – folkparksbyggnaden som numera heter Edmanska huset.
Heimo Åback: Där repeterade Charlotte Engel och jag ett par kommunala musikteaterprojekt 1984/1985 (Bl a Vättedansen och Egalias Döttrar) som resulterade i att Månteatern bildades. Minns att det regnade in och att vi samlade upp vattnet i spannar på lämpliga ställen där det droppade in. Men vi trivdes i lokalerna.
BC Gunnerson: Lite känd byggnad som förtjänar ökat nyttjande och fler besökare.
Lina Lundgren: Ett nav för vår stadsdel! Här tränar vi i parken runt huset, här har vi festligheter, här umgås vi, här bildar vi oss, här visar våra barn vad de lärt sig på kulturskolan, här är våra duktiga bibliotekarier som följt våra barn från bebisar till läsande individer, här utövar vi vår kultur och så mycket mer.
Anna Nilsson: Roligt att det händer grejer där!
Lunds kommun: Hej, Ina, Heimo, Kent, Anita, Anna, Katarina, Lina och BC!
Varmt tack för era kommentarer, minnen och glada tillrop. Hopp om en härlig start på måndagen och en och annan tur till Folkparken förstås!
Allra vänligast, Alexandra – Samhällsvägledare

Nya fönster och gamla radiatorer (runda rören)
Rotundan
Pergolan riktning mot entrén
Bibliotek Folkparken