Folkparkens parkering

Utvalda

Folkparkens parkering som ligger strax väster om Folkparken, når man via TageErlanders väg i Värpinge.
Följ gångstigen in till Folkparken som leder till Rotundans entré.
Parkeringen är avgiftsbelagd och det går endast att betala med telefon.
Avgift: Må-Fre 09.00 -18.00 samt Lö 09.00 -15.00
Observera att det råder parkeringsförbud längs på Falkvägen.
Du hittar parkeringen här: https://www.google.se/maps/Parkering Folkparken

Ny webbadress inom kort

Utvalda

Denna blogg kommer inom kort tid att övergå till en gratisversion, och därmed få en ny webbadress. Den nya webbadressen kommer att bli, www.folkparkenilund.wordpress.com
Sidan kommer i stort sett ha liknande innehåll som tidigare, men kan dock ha en liten förändrad layout.
Hoppas att ni fortsättningsvis kommer att besöka oss på den nya adressen.
Välkomna!

Stadsutveckling Lund

I september förra året pratade vi med Johan Larsson, som då var nyanställd trädstrateg. Nu har Johan jobbat ett tag och vi tyckte det skulle vara spännande att höra vad han har fått för bild av trädens plats i dagens stadsutveckling.
– En sak som har slagit mig är hur stort intresset är och hur många som bryr sig om att ha träd i sin närhet – både för sin egen skull och för naturvärden. Inom vetenskapen talar vi om att träden kan ge oss ekosystemtjänster och natur baserade lösningar på stadens utmaningar. Träden ger skugga, reglerar temperaturen, tar hand om vatten och ger oss också kulturella värden. Det pågår ständigt forskning kring detta och det blir hela tiden tydligare att träd och annan växtlighet i tätorter är ett allmänintresse och en förutsättning för hållbar stads- och samhällsplanering. När det gäller träd handlar det inte bara om vetenskap – utan också om känsla. Människor mår bra av träd, säger vi ofta. Vi kan också vända på det och säga att vi mår dåligt utan träd och andra växter – vi människor är ju utvecklade för att leva i naturen. Den som bor i ett grönare område mår bättre och löper mindre risk för att drabbas av sjukdomar. Vi vet också att barn som har mer växtlighet i sin vardag har starkare immunförsvar och presterar bättre i skolan. Evolutionen går långsamt och vi människor är inte anpassade till att må bra i en stenstad.
Hur tar vi hand om stadens träd?
I den befintliga staden gäller det att ta hand om träden på bästa sätt. I ett mindre samhälle med fler villor som ligger centralt, har vi ofta en större utbredning av träd, eftersom privatpersoner har träd i sina trädgårdar. Dessa träd kommer fler än trädgårdsägaren till godo. Stadens stora träd är ofta älskade av både invånare och besökare. När vi bygger nytt eller förtätar staden så gäller det att planera för träd och vegetation från början och inte minst bevara de äldre träd som tidigare generationer har lämnat till oss – vi behöver ha stor respekt för att det tar flera decennier för att träden ska ge de värdena som vill att de ska ge oss. Det kan bli trångt under jord i nya områden när nya ledningar ska få plats tillsammans med trädens rötter. Här gäller det att arbeta framåt tillsammans och använda de tekniska lösningar som finns.
Hur ser framtiden ut för träden?
– Jag tror att den är ljus, eftersom vi börjar förstå att träden är nödvändiga investeringar i samhällsbyggnaden. I tätorter krävs dock modiga beslut, mätbara mål och ett systematiskt arbete kring växtlighet i tidigare skeden. Jag tror också att vi kommer få se ett bättre utbud och användande av inhemska och nordeuropeiska träd som är anpassade för stadens förutsättningar –- de har generellt sett högre naturvärden i våra ekosystem, jämfört med arter från till exempel Asien eller Nordamerika. Johan Larsson, Trädstrateg Lunds kommun

Valborgsfirande i Folkparken 30/4

Kära Lundabor!
Tack vare invånares engagemang på Väster, har kommunen efter dialog med oss sett till att det blir Valborgsfirande i Folkparken på söndag.
Hoppborg från kl.14.00, grill, bål och tal samt lite mer kommer det att bli.
Elden tänds ca. kl.18:30 på söndag, tal och eventuellt kör före.
Stort tack till er som engagerat sig i frågan.
VÄRPINGE IF

Valborgsfirande i Folkparken, Söndag 30/4.