Kultur- o fritidsnämndens beslut om stadsorkestern

På Kultur- o fritidsnämndens möte den 16:e november 2023, tog man beslut angående Stadshallen och stadsorkestern. Kultur- och fritidsnämndens yttrande angående stadsorkestern:
– Nämnden anser därmed att Folkparken även framöver ska vara den
utgångspunkt för LSO där repetitioner sker och där konserter i
huvudsak ges, men att en framtida utvecklingsplan för LSO kan hålla
öppet för att konserter även kan ges på andra platser och att orkesterns
uppdrag såväl som organisering kan komma att förändras för att svara
mot övergripande målsättningar.
Yttrande över motion (FNL) Låt Stadsorkestern återkomma till Stadshallen:
https://Yttrande KU-2023-10-02 Motion-FNL Låt Stadsorkestern återkomma till Stadshallen.pdf
https://Tjänsteskrivelse KU-2023-10-02 Motion-FNL Låt Stadsorkestern återkomma till Stadshallen.pdf

Finloppis i Folkparken

När ”Finloppis it is!” hålls på i Lund på lördag äger den rum i Rotundan i Folkparken. Här får fler säljare plats än i Stadshallen och det finns en lägsta nivå på priset.
Loppisen hålls klockan 11–16 den 11 november och alla säljplatser är utsålda. Nytt denna gång är musik av DJ:n Bobby Malmström, samt fikaförsäljning genom Broder Jakobs Stenungsbageri.

Därför behövs natur – även i Lund

Att ha mycket natur i en stad är bra både för människorna och naturen. Det säger Johan Kjellberg Jensen som precis doktorerat på natur i stadsmiljö. Träd har en viktig roll i städerna, säger Johan Kjellberg Jensen.
Natur och stad är inga motsatser. Det finns mycket natur i städerna, och städer har historiskt byggts upp på platser där det funnits stor biodiversitet, berättar Johan Kjellberg Jensen.
Låst artikel SDS 2023-10-02: www.sydsvenskan.se/2023-10-02/Därför behövs natur även i Lund

Låt stadsorkestern komma tillbaka till stadshallen

Skrivelser från MP, FNL och KD angående stadshallen.
“Många musikälskare Lundabor har under flera år tålmodigt fått ta sig ut till
Folkparken för att få möjlighet att uppleva Stadsorkesterns högkvalitativa och
varierade framförande. Det är och har varit en självklar förväntan att stadsorkestern
skall kunna återvända och ha konserter där den hör hemma, det vill säga i
Stadshallen och i hjärtat av staden”…
Skrivelse från MP, FNL och KD till Kultur- o fritidsnämnden, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kultur- o fritidsnämnden Låt stadsorkestern återkomma till stadshallen.pdf
Skrivelse från MP och KD till Kultur- o fritidsnämnden, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kultur o fritidsnämnden Återta stadshallen, Lundabornas vardagsrum.pdf
Skrivelse från MP och KD till Kommunstyrelsen, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kommunstyrelsen Återta stadshallen, Lundabornas vardagsrum.pdf

Skånes städer skriker efter större träd

Trädens kronor är städernas solskydd. Men när nästa värmebölja slår till lämnas hela stadsdelar utan skugga. En studie från Region Skåne avslöjar den skriande bristen på uppvuxna träd i Skånes största städer. Trädlösa asfalterade ”värmeöar” i storstäderna kan bli livshotande för äldre och sköra invånare. De gör att barn lämnas utan skydd mot uv-strålning och framtida risk för hudcancer.
Låst artikel i Sydsvenskan 11 juli 2023.

Folkparkens parkering

Utvalda

Folkparkens parkering som ligger strax väster om Folkparken, når man via TageErlanders väg i Värpinge. Följ skyltning från Trollebergsvägen.
Följ gångstigen in i Folkparken som leder fram till Rotundans entré.
Parkeringen är avgiftsbelagd och det går endast att betala med telefon.
Avgift: Må-Fre 09.00 -18.00 samt Lö 09.00 -15.00
Observera att det råder parkeringsförbud längs Falkvägen.
Du hittar parkeringen här: https://www.google.se/maps/Parkering Folkparken