ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING AV FOLKPARKEN I LUND

Slutrapport 2013-06-07 av Antikvarisk förundersökning Folkparken i Lund. 
Utförd på uppdrag av: Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun
Några slutsatser från rapporten
Fler än Wiklander menar att folkparksbyggnaden är ett av Edmans mest betydelsefulla och mest arkitektur historiskt intressanta hus även om funktionen aldrig har hittat sin form. Upplevelsevärdet är främst knutet till ett miljömässigt och arkitektoniskt värde. Byggnadens anpassning till den omkringliggande parkmiljön är exceptionellt väl genomförd. Arkitektoniskt är huset extremt genomtänkt både exteriört och interiört. Sammantaget och med tanke på att byggnaden i stort sett är bevarad i originalskick bedömer vi att folkparksbyggnaden i Lund har ett högt arkitektoniskt, arkitekturhistoriskt och miljöskapande värde.
Ur ett rent antikvariskt bevarandeperspektiv vore det därför bättre att söka en mer allmän funktion för huset där man på ett bättre sätt skulle kunna tillgodogöra sig rummet utan alltför genomgripande ändringar. Det skulle även kunna vara bättre ur ett ekonomiskt hänseende. Med ovanstående som utgångspunkt och med beaktande av de identifierade kulturhistoriska värdena i byggnadens exteriör och interiör kommer vi förslå varsamhets- bestämmelser och skyddsbestämmelser.
Byggnaden bedöms falla under PBL 8 kap. §13.
Denna rapport behandlas på byggnadsnämndens möte
onsdag den 19 juni 2013 kl. 17:00 i Västra Stationstorget 10, Lund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

 

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.