Beslutsfattare

Nämnder och förvaltningar i Lunds kommun
Kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän i kommunen.

Lunds kommunstyrelse fr.o.m 2018-10-25:
Förtroendevalda politiker med övergripande ansvar i kommunen.
Philip Sandberg (L)  Ordförande
Fredrik Ljunghill (M)  1:e vice ordförande
Anders Almgren (S)  2:e vice ordförande
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Kommunalråd fr.o.m. 2018-10-25:
Philip Sandberg (L)
Fredrik Ljunghill (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)
Karin Svensson Smith (MP)

Byggnadsnämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för detaljplaner och planärenden.

Klas Svanberg M ordförande
Börje Hed FNL 1:e vice ordf
Björn Abelson S 2:e vice ordf
Christoffer Karlsson L Ledamot
Per Johnsson C Ledamot
Gustav Lundblad KD Ledamot
Akram Heidari S Ledamot
Daniel Fatemi S Ledamot
Axel Hallberg MP Ledamot
Ann Schlyter V Ledamot
Dragan Brankovic SD Ledamot

Stadsbyggnadskontoret:
Tjänstemän som utarbetar detaljplaner och planärenden på uppdrag från byggnadsnämnden.
stadsbyggnadskontoret(snabel-a)lund.se

Stadsbyggnadsdirektör
Marcus Horning
marcus.horning@lund.se

Planchef
Ole Kasimir 046-359 63 74
ole.kasimir(snabel-a)lund.se

Biträdande planchef
Lotta Wallin 046-359 65 03
lotta.wallin(snabel-a)lund.se

Planarkitekt
Ivan Gallardo 046-359 45 79

ivan.gallardo(snabel-a)lund.se

Planarkitekt
Lisa Ganestam 046-359 37 73
Handläggare ny detaljplan för Folkparken

Stadsantikvarie
Henrik Borg 046-359 58 06
henrik.borg(snabel-a)lund.se

Länsstyrelsens handläggare byggnadsminnesförklaring av Folkparken
Julia Cronqvist 010-224 15 10

Kultur- och Fritidsnämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.

Gunnar Brådvik L ordförande
Carl Gustaf Jönsson FNL vice ordf
Sebastian Persson S 2:e v ordf
Ann Heberlein M Ledamot
John Lager C Ledamot
Mattias Svensson KD Ledamot
Kerstin Vikner S Ledamot
Gabor Tilesch S Ledamot
Peter Bergwall MP Ledamot
Göran Fries V Ledamot
Victoria Tiblom SD Ledamot

Kultur- och fritidsförvaltningen:
Tjänstemän som utreder och administrerar frågor för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.
kultur-fritid(snabel-a)lund.se

Förvaltningschef
Urban Olsson 046-359 52 14

urban.olsson(snabel-a)lund.se

Kulturchef
Annika Eklund 046-359 51 67
annika.eklund@lund.se

Bibliotekschef
Karin Bergendorff 046-359 58 45
karin.bergendorff(snabel-a)lund.se

Servicenämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för service och fastigheter.

Inger Tolsved Rosenkvist L ordförande
Christer Wallin M vice ordf
Angelica Svensson V 2:e v ordf
Magnus Ekblad M Ledamot
Camilla Ländin C Ledamot
Ljiljana Lipovac KD Ledamot
Johan Lambreus Mattsson MP Ledamot
Klara Twete S Ledamot
Lars Westerberg S Ledamot
Fanny Johansson S Ledamot
Micael Jarnesjö SD Ledamot

Serviceförvaltningen:
Tjänstemän som handlägger frågor om service och fastigheter.
serviceforvaltningen(snabel-a)lund.se

Servicedirektör
Pål Svensson 046-359 51 11
pal.svensson(snabel-a)lund.se

Lundafastigheter: Tjänstemän

Fastighetschef
Jonna Myrebris 046-359 71 32
jonna.myrebris@lund.se

Chef fastighetsförvaltning
Jan-Olof Roos
046-359 51 06
jan-olof.roos(snabel-a)lund.se

Fastighetsförvaltare Edmanska huset
Martin Nilsson 046-359 51 46

Projektledare lundafastigheter
Markus Bengmark 046- 359 33 22
Projektledare paviljonger/ombyggnad Edmanska huset

Tekniska nämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för gator, torg och grönområden och parker.

Jan Annerstedt FNL ordförande
Cecilia Barnes L vice ordf
Karin Svensson Smith MP 2:e v ordf
Lars Leonardsson M Ledamot
Johan Nilsson C Ledamot
Rolf Nilsson FNL Ledamot
Lena Fällström S Ledamot
Mikael Thunberg S Ledamot
Margareta Kristensson S Ledamot
Savita Upadhayaya V Ledamot
Magnus Liljeroth SD Ledamot

Tekniska förvaltningen:
Tjänstemän som arbetar med gator, torg och grönområden och parker.
Tekniska.forvaltningen(snabel-a)lund.se

Park och Natur:
Tjänstemän som arbetar med grönområden och parker.
TEL 046-359 xx xx.

Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef
Seth Karl-Oscar 
Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef 046- 359 53 06

Parker: Utveckling av parker, grönområden och lekplatser
Lundqvist Clara Landskapsarkitekt: 046-359 51 55
Ekman Margret Landskapsingenjör: 046-359 59 65

Park o naturkontoret:
Johansson Jonas projektsekreterare: 046-359 84 84
Geraldine Thiere   projektsekreterare: 046-359 51 52 Höje å vattenråd

Beställning av: Skötsel och underhåll av parker, lekplatser, gröna ytor.
Brobeck Lars   Parkintendent: 046-359 53 07