Beslutsfattare

Nämnder och förvaltningar i Lunds kommun
Kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän i kommunen.

Lunds kommunstyrelse fr.o.m 2018-10-25:
Förtroendevalda politiker med övergripande ansvar i kommunen.
Philip Sandberg (L)  Ordförande
Fredrik Ljunghill (M)  1:e vice ordförande
Anders Almgren (S)  2:e vice ordförande
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Kommunalråd fr.o.m. 2018-10-25:
Philip Sandberg (L)
Fredrik Ljunghill (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)
Karin Svensson Smith (MP)

Byggnadsnämnden 2014:
Förtroendevalda politiker med ansvar för detaljplaner och planärenden.

Namn Parti Nämnd Funktion
Björn Abelson S Byggnadsnämnden ordförande
Ulf Nymark MP Byggnadsnämnden vice ordf
Klas Svanberg M Byggnadsnämnden 2:e vice ordf
Daniel Pettersson S Byggnadsnämnden Ledamot
Akram Heidari S Byggnadsnämnden Ledamot
Marcus Lantz M Byggnadsnämnden Ledamot
Anna Hagerberg MP Byggnadsnämnden Ledamot
Mia Honeth FP Byggnadsnämnden Ledamot
Helmut Moser V Byggnadsnämnden Ledamot
Bernt Bertilsson C Byggnadsnämnden Ledamot
Dimitros Afentoulis KD Byggnadsnämnden Ledamot

Stadsbyggnadskontoret:
Tjänstemän som utarbetar detaljplaner och planärenden på uppdrag från byggnadsnämnden.
stadsbyggnadskontoret(snabel-a)lund.se

Stadsbyggnadsdirektör
Marcus Horning
marcus.horning@lund.se

Planchef
Ole Kasimir 046-359 63 74
ole.kasimir(snabel-a)lund.se

Biträdande planchef
Lotta Wallin 046-359 65 03
lotta.wallin(snabel-a)lund.se

Planarkitekt
Ivan Gallardo 046-359 45 79

ivan.gallardo(snabel-a)lund.se

Planarkitekt
Lisa Ganestam 046-359 37 73
Handläggare ny detaljplan för Folkparken

Stadsantikvarie
Henrik Borg 046-359 58 06
henrik.borg(snabel-a)lund.se

Länsstyrelsens handläggare (Folkparken)
Julia Cronqvist 010-224 15 10

Kultur- och Fritidsnämnden 2014:
Förtroendevalda politiker med ansvar för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.

Elin Gustafsson   S      ordförande  
Peter Bergwall   MP      vice ordf  
Birger Swahn   M      2:e v ordf  
Gabor Tilesch   S      Ledamot  
Kerstin Vikner   S      Ledamot  
Adrian Borin   M      Ledamot  
Julius Eberhard   MP      Ledamot  
Gunnar Brådvik   L      Ledamot  
Saima Jönsson Fahoum   V      Ledamot  
Sven Ingmar Andersson   C      Ledamot  
Zoltán G Wagner   KD      Ledamot  

Kultur- och fritidsförvaltningen:
Tjänstemän som utreder och administrerar frågor för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.
kultur-fritid(snabel-a)lund.se

Förvaltningschef
Urban Olsson 046-359 52 14

urban.olsson(snabel-a)lund.se

Kulturchef
Annika Eklund 046-359 51 67
annika.eklund@lund.se

Bibliotekschef
Karin Bergendorff 046-359 58 45
karin.bergendorff(snabel-a)lund.se

Servicenämnden 2014:
Förtroendevalda politiker med ansvar för service och fastigheter.

Namn Parti Nämnd Funktion
Johan Mattsson Lambreus MP Servicenämnden ordförande
Per Olsson S Servicenämnden vice ordf
Inger Rosenkvist Tolsved FP Servicenämnden 2:e v ordf
Mats Nilsson S Servicenämnden Ledamot
Klara Strandberg S Servicenämnden Ledamot
Lars Leonardsson M Servicenämnden Ledamot
Lennart Niemelä V Servicenämnden Ledamot
Gert Andersson C Servicenämnden Ledamot
Maria Gunnevik KD Servicenämnden Ledamot

Serviceförvaltningen:
Tjänstemän som handlägger frågor om service och fastigheter.
serviceforvaltningen(snabel-a)lund.se

Servicedirektör
Pål Svensson 046-359 51 11
pal.svensson(snabel-a)lund.se

Lundafastigheter: Tjänstemän

Fastighetschef
Jonna Myrebris 046-359 71 32
jonna.myrebris@lund.se

Chef fastighetsförvaltning
Jan-Olof Roos
046-359 51 06
jan-olof.roos(snabel-a)lund.se

Fastighetsförvaltare Edmanska huset
Martin Nilsson 046-359 51 46

Projektledare lundafastigheter
Markus Bengmark 046- 359 33 22
Projektledare paviljonger/ombyggnad Edmanska huset

Tekniska nämnden 2014:
Förtroendevalda politiker med ansvar för gator, torg och grönområden och parker.

Namn Parti Nämnd Funktion
Emma Berginger MP Tekniska nämnden ordförande
Lena Fällström S Tekniska nämnden vice ordf
Mats Helmfrid M Tekniska nämnden 2:e v ordf
Mikael Thunberg S Tekniska nämnden Ledamot
Margareta Kristensson S Tekniska nämnden Ledamot
Jan O Carlsson M Tekniska nämnden Ledamot
Jens Gynnerstedt MP Tekniska nämnden Ledamot
Cecilia Barnes FP Tekniska nämnden Ledamot
Ann Schlyter V Tekniska nämnden Ledamot
Lars-Göran Hansson C Tekniska nämnden Ledamot
Mio Fric KD Tekniska nämnden Ledamot

Tekniska förvaltningen:
Tjänstemän som arbetar med gator, torg och grönområden och parker.
Tekniska.forvaltningen(snabel-a)lund.se

Park och Natur:
Tjänstemän som arbetar med grönområden och parker.
TEL 046-359 xx xx.

Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef
Seth Karl-Oscar 
Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef 046- 359 53 06

Parker: Utveckling av parker, grönområden och lekplatser
Lundqvist Clara Landskapsarkitekt: 046-359 51 55
Ekman Margret Landskapsingenjör: 046-359 59 65

Park o naturkontoret:
Johansson Jonas projektsekreterare: 046-359 84 84
Geraldine Thiere   projektsekreterare: 046-359 51 52 Höje å vattenråd

Beställning av: Skötsel och underhåll av parker, lekplatser, gröna ytor.
Brobeck Lars   Parkintendent: 046-359 53 07