Beslutsfattare

Nämnder och förvaltningar i Lunds kommun
Kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän i kommunen.

Lunds kommunstyrelse fr.o.m 2018-10-25:
Förtroendevalda politiker med övergripande ansvar i kommunen.
Philip Sandberg (L)  Ordförande
Fredrik Ljunghill (M)  1:e vice ordförande
Anders Almgren (S)  2:e vice ordförande
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S)
Karin Svensson Smith (MP)
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Kommunalråd fr.o.m. 2018-10-25:
Philip Sandberg (L)
Fredrik Ljunghill (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Jan Annerstedt (FNL)
Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)
Karin Svensson Smith (MP)

Byggnadsnämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för detaljplaner och planärenden.

Klas Svanberg M ordförande
Börje Hed FNL 1:e vice ordf
Björn Abelson S 2:e vice ordf
Christoffer Karlsson L Ledamot
Per Johnsson C Ledamot
Gustav Lundblad KD Ledamot
Akram Heidari S Ledamot
Daniel Fatemi S Ledamot
Axel Hallberg MP Ledamot
Ann Schlyter V Ledamot
Dragan Brankovic SD Ledamot

Stadsbyggnadskontoret:
Tjänstemän som utarbetar detaljplaner och planärenden på uppdrag från byggnadsnämnden.
stadsbyggnadskontoret(snabel-a)lund.se

Stadsbyggnadsdirektör:
Hans Juhlin
hans.juhlin@lund.se

Stadsantikvarie:
Petter Eiring
henrik.borg(snabel-a)lund.se

Kultur- och Fritidsnämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.

Christian Gehrmann FNL ordförande
Gunnar Brådvik L vice ordförande
Sebastian Jaktling S 2:e vice ordförande
Adrian Borin M Ledamot
John Lager C Ledamot
Gustaf Hamilton KD Ledamot
Kerstin Vikner S Ledamot
Gabor Tilesch S Ledamot
Peter Bergwall MP Ledamot
Göran Fries V Ledamot
Victoria Tiblom SD Ledamot

Kultur- och fritidsförvaltningen:
Tjänstemän som utreder och administrerar frågor för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.
kultur-fritid(snabel-a)lund.se

Servicenämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för service och fastigheter.

Inger Tolsved Rosenkvist L ordförande
Christer Wallin M vice ordf
Angelica Svensson V 2:e v ordf
Magnus Ekblad M Ledamot
Camilla Ländin C Ledamot
Ljiljana Lipovac KD Ledamot
Johan Lambreus Mattsson MP Ledamot
Klara Twete S Ledamot
Lars Westerberg S Ledamot
Fanny Johansson S Ledamot
Micael Jarnesjö SD Ledamot

Serviceförvaltningen:
Tjänstemän som handlägger frågor om service och fastigheter.
serviceforvaltningen(snabel-a)lund.se

Servicedirektör:
Pål Svensson 046-359 51 11
pal.svensson(snabel-a)lund.se

Lundafastigheter: Tjänstemän

Fastighetschef:
Sara van Lunteren (tillförordnad)
pernilla.nevsten@lund.se

Fastighetsförvaltare Edmanska huset
Martin Nilsson 046-359 51 46
martin.nilsson3@lund.se

Tekniska nämnden 2018:
Förtroendevalda politiker med ansvar för gator, torg och grönområden och parker.

Jan Annerstedt FNL ordförande
Cecilia Barnes L vice ordf
Karin Svensson Smith MP 2:e v ordf
Lars Leonardsson M Ledamot
Johan Nilsson C Ledamot
Rolf Nilsson FNL Ledamot
Lena Fällström S Ledamot
Mikael Thunberg S Ledamot
Margareta Kristensson S Ledamot
Savita Upadhayaya V Ledamot
Magnus Liljeroth SD Ledamot

Tekniska förvaltningen:
Tjänstemän som arbetar med gator, torg och grönområden och parker.
Tekniska.forvaltningen(snabel-a)lund.se

Park och Natur:
Tjänstemän som arbetar med grönområden och parker.

Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef:
Seth Karl-Oscar 
Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef
046- 359 53 06

Skötsel och underhåll av parker, lekplatser, gröna ytor:
Brobeck Lars   Parkintendent
046-359 53 07