Beslutsfattare

Nämnder och förvaltningar i Lunds kommun
Kontaktuppgifter till politiker och tjänstemän i kommunen.

Lunds kommunstyrelse:
Förtroendevalda politiker med övergripande ansvar i kommunen fr.o.m 141023

Namn Parti Nämnd Funktion
Anders Almgren
anders.almgren(snabel-a)lund.se
S Kommunstyrelsen Ordförande
Emma Berginger
emma.berginger(snabel-a)lund.se
MP Kommunstyrelsen vice ordf
Christer Wallin
christer.wallin(snabel-a)lund.se
M Kommunstyrelsen 2:e vice ordf
Elin Gustafsson S Kommunstyrelsen Ledamot
Björn Abelson S Kommunstyrelsen Ledamot
Ulf Nymark MP Kommunstyrelsen Ledamot
Hanna Gunnarsson V Kommunstyrelsen Ledamot
Mats Helmfrid M Kommunstyrelsen Ledamot
Inga-Kerstin Erikssson C Kommunstyrelsen Ledamot
Torsten Czernyson KD Kommunstyrelsen Ledamot
Philip Sandberg FP Kommunstyrelsen Ledamot
Anne Landin FöNyL Kommunstyrelsen Ledamot
Matthew Bonnor SD Kommunstyrelsen Ledamot

Byggnadsnämnden:
Förtroendevalda politiker med ansvar för detaljplaner och planärenden.

Namn Parti Nämnd Funktion
Björn Abelson S Byggnadsnämnden ordförande
Ulf Nymark MP Byggnadsnämnden vice ordf
Klas Svanberg M Byggnadsnämnden 2:e vice ordf
Daniel Pettersson S Byggnadsnämnden Ledamot
Akram Heidari S Byggnadsnämnden Ledamot
Marcus Lantz M Byggnadsnämnden Ledamot
Anna Hagerberg MP Byggnadsnämnden Ledamot
Mia Honeth FP Byggnadsnämnden Ledamot
Helmut Moser V Byggnadsnämnden Ledamot
Bernt Bertilsson C Byggnadsnämnden Ledamot
Dimitros Afentoulis KD Byggnadsnämnden Ledamot

Stadsbyggnadskontoret:
Tjänstemän som utarbetar detaljplaner och planärenden på uppdrag från byggnadsnämnden.
stadsbyggnadskontoret(snabel-a)lund.se

Stadsbyggnadsdirektör
Marcus Horning
marcus.horning@lund.se

Planchef
Ole Kasimir 046-35 63 74
ole.kasimir(snabel-a)lund.se

Biträdande planchef
Lotta Wallin 046-35 65 03
lotta.wallin(snabel-a)lund.se

Planarkitekt
Ivan Gallardo 046-35 45 79

ivan.gallardo(snabel-a)lund.se

Planarkitekt (Har hand om planärendet för Folkparken m. fl.)
Katarina Meier 046-35 56 57
katarina.meier(snabel-a)lund.se

Tillgänglighetsrådgivare
Jan Erik Johansson 046-35 63 73

Stadsantikvarie
Henrik Borg 046-35 58 06
henrik.borg(snabel-a)lund.se

Kultur- och Fritidsnämnden:
Förtroendevalda politiker med ansvar för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.

Elin Gustafsson   S      ordförande  
Peter Bergwall   MP      vice ordf  
Birger Swahn   M      2:e v ordf  
Gabor Tilesch   S      Ledamot  
Kerstin Vikner   S      Ledamot  
Adrian Borin   M      Ledamot  
Julius Eberhard   MP      Ledamot  
Gunnar Brådvik   L      Ledamot  
Saima Jönsson Fahoum   V      Ledamot  
Sven Ingmar Andersson   C      Ledamot  
Zoltán G Wagner   KD      Ledamot  

Kultur- och fritidsförvaltningen:
Tjänstemän som utreder och administrerar frågor för kultur, fritids- och idrotts-verksamhet.
kultur-fritid(snabel-a)lund.se

Förvaltningschef
Urban Olsson 046-35 52 14

urban.olsson(snabel-a)lund.se

Kulturchef
Annika Eklund 046-35 51 67
annika.eklund@lund.se

Utvecklingsstrateg: ???
(Tidigare Per Hellman)

The Creative Plot: Styrgrupp
Näringslivschef
Per Persson  046-35 70 73
per.persson(snabel-a)lund.se

Bibliotek
Bibliotekschef samt ansvarig Medborgarkontoren
Karin Bergendorff 046-35 58 45
karin.bergendorff(snabel-a)lund.se

Servicenämnden:
Förtroendevalda politiker med ansvar för service och fastigheter.

Namn Parti Nämnd Funktion
Johan Mattsson Lambreus MP Servicenämnden ordförande
Per Olsson S Servicenämnden vice ordf
Inger Rosenkvist Tolsved FP Servicenämnden 2:e v ordf
Mats Nilsson S Servicenämnden Ledamot
Klara Strandberg S Servicenämnden Ledamot
Lars Leonardsson M Servicenämnden Ledamot
Lennart Niemelä V Servicenämnden Ledamot
Gert Andersson C Servicenämnden Ledamot
Maria Gunnevik KD Servicenämnden Ledamot

Serviceförvaltningen:
Tjänstemän som handlägger frågor om service och fastigheter.
serviceforvaltningen(snabel-a)lund.se

Servicedirektör
Pål Svensson 046-355111
pal.svensson(snabel-a)lund.se

Lundafastigheter: Tjänstemän

Fastighetschef
Jonna Myrebris 046-357132
jonna.myrebris@lund.se

Chef fastighetsförvaltning
Jan-Olof Roos
046-355106
jan-olof.roos(snabel-a)lund.se

Fastighetsförvaltare: Eva Folkesson / Malin Wendel
046-355104.

Tekniskanämnden:
Förtroendevalda politiker med ansvar för gator, torg och grönområden och parker.

Namn Parti Nämnd Funktion
Emma Berginger MP Tekniska nämnden ordförande
Lena Fällström S Tekniska nämnden vice ordf
Mats Helmfrid M Tekniska nämnden 2:e v ordf
Mikael Thunberg S Tekniska nämnden Ledamot
Margareta Kristensson S Tekniska nämnden Ledamot
Jan O Carlsson M Tekniska nämnden Ledamot
Jens Gynnerstedt MP Tekniska nämnden Ledamot
Cecilia Barnes FP Tekniska nämnden Ledamot
Ann Schlyter V Tekniska nämnden Ledamot
Lars-Göran Hansson C Tekniska nämnden Ledamot
Mio Fric KD Tekniska nämnden Ledamot

Tekniska förvaltningen:
Tjänstemän som arbetar med gator, torg och grönområden och parker.
Tekniska.forvaltningen(snabel-a)lund.se

Teknisk direktör
Håkan Lockby, 046-35 52 25
hakan.lockby(snabel-a)lund.se

Mark och exploatering
Anita Wallin  Exploateringschef, 046-355078

anita.wallin(snabel-a)lund.se

Lena Bengtsson Exploateringsingenjör, 046-355062 

Park och Natur:
Tjänstemän som arbetar med grönområden och parker.
TEL 046-35 xx xx.

Seth Karl-Oscar Stadsträdgårdsmästare, Verksamhetschef 5306

Parker: Utveckling av parker, grönområden och lekplatser
Lundqvist Clara Landskapsarkitekt: 5155
Ekman Margret Landskapsingenjör: 5965
Hastman Patricia Landskapsarkitekt: 6332

Park o naturkontoret:
Johansson Jonas projektsekreterare: 8484
Geraldine Thiere   projektsekreterare: 5152 Höje å vattenråd

Beställning av: Skötsel och underhåll av parker, lekplatser, gröna ytor.
Brobeck Lars   Parkintendent: 5307
Enocsson Catharina Landskapsingenjör: 5310
Bucher Christian Landskapsingenjör: 6962