Låt stadsorkestern komma tillbaka till stadshallen

Skrivelser från MP, FNL och KD angående stadshallen.
“Många musikälskare Lundabor har under flera år tålmodigt fått ta sig ut till
Folkparken för att få möjlighet att uppleva Stadsorkesterns högkvalitativa och
varierade framförande. Det är och har varit en självklar förväntan att stadsorkestern
skall kunna återvända och ha konserter där den hör hemma, det vill säga i
Stadshallen och i hjärtat av staden”…
Skrivelse från MP, FNL och KD till Kultur- o fritidsnämnden, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kultur- o fritidsnämnden Låt stadsorkestern återkomma till stadshallen.pdf
Skrivelse från MP och KD till Kultur- o fritidsnämnden, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kultur o fritidsnämnden Återta stadshallen, Lundabornas vardagsrum.pdf
Skrivelse från MP och KD till Kommunstyrelsen, den 29 juni 2023
https://Skrivelse till Kommunstyrelsen Återta stadshallen, Lundabornas vardagsrum.pdf

Skånes städer skriker efter större träd

Trädens kronor är städernas solskydd. Men när nästa värmebölja slår till lämnas hela stadsdelar utan skugga. En studie från Region Skåne avslöjar den skriande bristen på uppvuxna träd i Skånes största städer. Trädlösa asfalterade ”värmeöar” i storstäderna kan bli livshotande för äldre och sköra invånare. De gör att barn lämnas utan skydd mot uv-strålning och framtida risk för hudcancer.
Låst artikel i Sydsvenskan 11 juli 2023.