Folkparkens parkering

Utvalda

Folkparkens parkering som ligger strax väster om Folkparken, når man via TageErlanders väg i Värpinge. Följ skyltning från Trollebergsvägen.
Följ gångstigen in i Folkparken som leder fram till Rotundans entré.
Parkeringen är avgiftsbelagd och det går endast att betala med telefon.
Avgift: Må-Fre 09.00 -18.00 samt Lö 09.00 -15.00
Observera att det råder parkeringsförbud längs Falkvägen.
Du hittar parkeringen här: https://www.google.se/maps/Parkering Folkparken