Framtiden oklar för Lunds Stadsorkester

Framtiden oklar för Lunds Stadsorkester – återflytt till Stadshallen utesluten.
”Ovanlig konstruktion”
Har Lunds stadsorkester en framtid och hur ska den i så fall se ut? Det undersöker nu kultur- och fritidsförvaltningen.
– Det finns ännu inga planer eller beslut, säger kulturchefen Mårthen Mirza.
Vad händer egentligen med Lunds stadsorkester? Den frågan ställer sig både insändarskribenter i tidningen och föreningen Lunds stadsorkesters vänner. Nu har ett Lundaförslag lämnats in till kommunen, ”Låt Lunds stadsorkester komma tillbaka till Stadshallen”.
Bildtext: Anders Nilsson och Lars Olsson, sekreterare respektive ordförande i Lunds stadsorkesters vänner, är upprörda över hanteringen av frågan om Stadsorkestern, i samband med renoveringen av Stadshallen. …
Obs: Låst artikel i SDS 2023-03-22

Lundaförslag från Per Persson

I Lunds rika musikliv finner man bl a stadens egna symfoniorkester: Lunds Stadsorkester.
I och med renoveringen av Stadshallen, som varit orkesterns hemmascen sedan 1960-talet, har orkestern bortrationaliserats: den får inte längre plats vare sig på eller bakom scenen.
Under Stadshallens renovering har orkestern haft Folkparkens rotunda som tillfällig lokal, något som nu blivit permanent. Rotundan har stor potential för många ändamål, men det är inget konserthus. Lokalen klarar till skillnad från Stadshallen bl.a. inte symfonisk musik utan elektrisk förstärkning, men även då är den onaturliga akustiken tveksam både för musiker och åhörare. Stadshallens läge möjliggör spontanbesök och kan även bli attraktiv konsertsal för professionella gästande orkestrar, en möjlighet som nu nästintill är utesluten.
Det är ointressant att nya Stadshallen glänser som aldrig förr när man helt skjutit bredvid mål och kompromissat bort sin akustiska konsertsal för symfoniorkestrar. Stadens symfoniorkester är en institution och ryggrad i Lunds kulturliv, som på riktigt står för kontinuitet och inbjuder till möten och delaktighet.
Gör om! Gör rätt! Det är absolut nödvändigt att Lunds Stadsorkester slutar verka i skymundan och på orkesterns villkor kan flytta tillbaka till sin hemmascen i Stadshallen!

Lunds Stadsorkester måste tillbaka till Stadshallen!

Insändare SDS 2023-03-12
Folkparkens rotunda är inget konserthus, menar skribenterna. Lunds Stadsorkester måste tillbaka till Stadshallen. ”Det är ointressant att nya Stadshallen glänser som aldrig förr när man helt skjutit bredvid mål och kompromissat bort sin akustiska konsertsal för symfoniorkester”, skriver Anna-Karin Wihlborg, Per Persson och Sophia Eberhard.
Lund – den lilla staden med det stora kulturutbudet. Man kan gå på karneval, se skisser av Picasso och Chagall, se smal och bred film, Riksteatern stannar till, spex förgyller, det finns till exempel munskänkar, filosoficirkel och studentaftnar. Sedan finns Lunds rika musikliv med stråkorkestrar, ett kammarmusiksällskap, studentorkestrar och akademiskt kapell, fantastiska körer, Mejeriet, och inte minst stadens symfoniorkester: Lunds stadsorkester! …
Obs: Låst artikel.