Folkparkens historia hos ChatGPT

Folkparken i Lund är en park i Lund, Skåne i Sverige som grundades på 1890-talet. Parken var en viktig samlingsplats för Lunds befolkning, där man kunde njuta av natur, idrott, musik och social samvaro. Genom åren har parken genomgått många förändringar och renoveringar för att möta de växande kraven och önskemålen hos besökarna. Parken har också blivit en viktig arena för kulturella och politiska evenemang och har en rik historia som en plats för gemenskap och samvaro i Lund. Idag är Folkparken fortfarande en mycket uppskattad park och en viktig del av Lunds kultur- och naturarv.

Planer, Program, Rapporter, Strategier

Biblioteksplan 2017-11-23:
Biblioteksplan för Lunds kommun 2017-11-23.pdf

Evenemangsstrategi 2019-06-19:
Evenemangsstrategi 2019-06-19.pdf

Granskningsrapport park- och grönyteskötsel:
Granskningsrapport park- och grönyteskötsel 2021.pdf

Grönprogram 2020-01-30:
Grönprogram 2020-01-30.pdf

Översvämningsplan 2018-03-22:
Översvämningsplan Lunds kommun 2018-03-22.pdf