Renovering av Edmanska huset

I höst kommer den tredje etappen renovering av Edmanska huset att pågå.
Alla fönster och dörrar skall bytas ut, samt renovering av tak och fasad på biblioteksdelen.
Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/2023. Biblioteket kommer vara helt stängt ett par veckor i oktober månad. Se vidare information på bibliotekets hemsida.
Övriga frågor angående renoveringen hänvisas till Lundafastigheter som förvaltar byggnaden.
Detta kommer att bli ett stort lyft för Edmanska huset och hela Folkparken.