Från Sagohuset till Washington

Stefan Hansen är producent med ansvar för det internationella arbetet på teatern och själv ger han sig också ut i världen för att arbeta med kultur. I går for han till Washington där han ska vikariera som kulturhandläggare som vikarie för kulturrådet på svenska ambassaden.

Stefan Hansen är kvar i en rådgivande funktion hos Sagohuset, något han tycker känns viktigt av flera skäl.
– Vi befinner oss just nu mitt i världen och en av mina styrkor är att jobba internationellt.
Men Sagohuset är också i ett oklart läge vad gäller lokaler. I höst flyttar man temporärt in i Folkparken i Lund, där man bland mycket annat spelar en produktion som gjorts i samarbete med partners i Grekland, Rumänien, Italien, Polen och Bulgarien.
www.skd.se/2017/07/01/Från Sagohuset i Lund till vick i Washington