Debatt om Folkparken i kommunfullmäktige

Folkparken debatteras under kommunfullmäktigemötet 2017-06-14

När Kultur o fritidsnämndens drifts- och investeringsbudget togs upp på kommunfullmäktiges budgetmöte på onsdag kvällen den 14:e juni 2017, så togs Folkparken upp och diskuterades i ca. 20 minuter. De sedan tidigare (2015) beslutade och tilldelade driftsmedlen till Folkparken, ville alliansen ta tillbaka genom ett säryrkande från Liberalernas ledamot Gunnar Brådvik. Tack vare att FörNyaLund (FNL) fortsatt stödjer att Folkparken skall rustas upp till ett kulturhus så föll säryrkandet i omröstningen och pengarna finns därför kvar i kultur och fritids förvaltningens driftsbudget. Folkparken togs upp vid flera andra tillfällen under budgetdebatten bl.a när kommunstyrelsens budget togs upp under eftermiddagens debatt.
Klicka på länken nedan och spola fram till 02:20:20 så får ni en rolig och historisk debatt om hur politikerna beskriver hur Folkparken har hanterats genom åren, under ca. 20 minuter. Lyssna fram till 02:42:05 då debatten tar slut och omröstningen tar vid om säryrkandet. Det är väl värt att höra och man får en klarare uppfattning om var de olika partierna står i Folkparks frågan. I bifogat dokument ser ni alla de olika tidpunkter då Folkparken togs upp.
Lyssna gärna på hela svepet: 02:20:20 -> 02:42:05. (Något inlägg gäller ej Folkparken)
www.lund.com/Kommunfullmäktige 2017-06-14 kväll
Se tider för alla inlägg gällande Folkparken nedan. Förkortningen är politikerns initialer.
Kommunfullmäktige 170614.pdf

Hett i debatten om Folkparken i kommunfullmäktige

Folkparkens driftsbudget kvarstår när Kultur- o fritidsnämndens driftsbudget klubbades

Inträde på Konsthallen och kulturhus i Folkparken skapade också oenighet, men det stora debattämnet var musikskolechecken och vad den skulle innebära för Kulturskolans fortsatta verksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) gick in i debatten om att göra Folkparken till ett kulturhus, där de borgerliga partierna var emot eftersom de 15 miljoner som finns avsatta i investeringsbudgeten för upprustningen inte skulle räcka.
– Vi ska inte ha ett nytt kulturhus, vi ska ha det kulturhus vi har med den charm och den patina det har. Om olyckan är framme och det inte blir klart i höst blir det klart om ett eller två år – det är bara att sitta lugnt i båten så har vi snart ett kulturhus i Folkparken, sa Anders Almgren.
– Man kan inte bara låta Folkparken stå, om det inte blir kulturhus – vad ska det då bli? undrade Börje Hed (FNL).
När det var dags för votering gick musikskolechecken som L, M, C, KD och SD ville ha igenom med röstsiffrorna 34-31 där de rödgrönrosa partierna röstade emot.
Sedan fick M,C och KD för första gången under dagen igenom en budget när V, FI och FNL stödde deras förslag till budget för kultur och fritid. MCKD-budgeten delar ut mer pengar än den rödgröna. Därför stödde V och FI den.
www.sydsvenskan.se/2017-06-14/Budgetfullmäktige i Lund Sydsvenskan rapporterar …