Enighet om Folkparkens framtid

Det tycks nu råda samförstånd mellan kommunledningen och Lundaborna om Folkparkens framtid.
Av: Lars Johansson Skånska Dagbladet

Från båda håll är tongångarna positiva efter veckans möte som samlade ett 50-tal personer.
– Vi fick tydliga och bestämda besked om att byggnaden ska bli ett kulturhus, och om att arbetet med detaljplanen som innebär bevarande av själva parken är på gång, säger Kent Nilsson, ordförande i föreningen Folkparkens Framtid som arrangerade mötet tillsammans med Västers biblioteks vänner
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Elin Gustafsson (S), som deltog tillsammans med byggnadsnämndsordföranden Björn Abelson (S), konstaterar att S/MP-styret har samma ambitioner som de båda föreningarna. 
– Det är också bra att huset inte står tomt och när projektet avslutats hoppas vi att en större renovering kan inledas.
Hon delar även föreningarnas uppfattning att Västers bibliotek skulle få en bra placering i folkparksbyggnaden.
www.skd.se/2017/05/26/Enighet om Folkparken

Folkparken får liv genom natur och kultur

Galleri

Detta galleri innehåller 10 foton.

Folkparksmöte 24:e maj 2017 på Petersgården. Ett 50-tal personer lyssnade och frågade när Björn Abelson (s) och Elin Gustafsson (s) redogjorde för kommunens förestående planer för Folkparken. Moderator Göran Bengtsson. Arrangörer: Folkparkens framtid och Västers Biblioteks Vänner

Folkparkens framtid är på väg

Positiva besked från politiker om Folkparken på mötet den 24:e maj 2017

Björn Abelsson (s) ordf. i byggnadsnämnden, lovade att detaljplaneprocessen för att säkra Folkparken som parkmark skall påbörjas i september och att ett beslut om en ny detaljplan kan tas i mars/april nästa år. Elin Gustafsson (s) ordf. i kultur- o fritidsnämnden, gav beskedet om en utredning där man tittar på hur man för de tidigare beslutade 15 miljonerna kan göra ett lokalt kulturhus i Edmanska huset. När denna utredning blir klar visste hon inte, men var dock tydlig med att man jobbar för fullt med frågan. “Det skall bli ett kulturhus i Edmanska huset och då helst med Västers bibliotek.” Via ombud meddelade Emma Berginger (mp) ordf. i tekniska nämnden, att pergolan kommer att renoveras i sommar samt att dammen kommer att rensas till hösten.
www.sydsvenskan.se/2017-05-24/Västerbor ställde politiker till svars om Folkparken
www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/Folkparken i Lund får kulturhus

Lundaförslaget

Flytt av Västers bibliotek till Folkparken

Folkparkens framtid 2017

Rösta gärna på Lundaförslaget, det gamla medborgarförslaget:
“Flytt av Västers bibliotek till Folkparken”
Om förslaget får fler än 100 röster innan 8/7 så tas förslaget upp
i Kultur o fritidsnämnden eller i kommunfullmäktige.
När ni röstar så passa på att kommentera vad ni anser om förslaget.
https://service.lund.se/Citizen/Proposal
Lundaförslag 170509.pdf

                                                    Folkparkens framtid
Logga