Nytt förslag för Folkparken

edmanska-huset

Bild: Ingemar D Kristiansen
Folkparksbyggnaden, som uppfördes 1976, kallas också Edmanska huset efter arkitekten Bengt Edman.

Nytt förslag för Folkparken
Låt handlare ställa ut och sälja närodlade varor i Folkparken, till att börja med utomhus men i framtiden inne i själva byggnaden.
Den idén lanserar kristdemokraten Zoltan Wagner i en motion till kommunfullmäktige.
www.sydsvenskan.se/2017-01-30/Nytt förslag för Folkparken

Vill ha besked om Västers Bibliotek

L kräver beslut om Västers bibliotek i mars

I mars bör kultur- och fritidsnämnden kunna ta ett beslut om att förlänga hyreskontraktet för Bibliotek Väster. Det menar Liberalerna.
Tidigare har planen varit att Bibliotek Väster ska flytta in i Folkparken. Därför har de nuvarande lokalerna sagts upp från årsskiftet. Men att göra Folkparksbyggnaden till ett kulturhus har visat sig bli betydligt dyrare än tänkt. Därför är Bibliotek Västers framtid osäker. Som Sydsvenskan tidigare har berättat kan dock hyreskontraktet för de nuvarande lokalerna förlängas. Det har dock ännu inte gjorts. Nu kräver Gunnar Brådvik (L) att tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen tar fram ett underlag så att politikerna i kultur- och fritidsnämnden kan besluta om en hyresförlängning vid sitt möte i mars.
www.sydsvenskan.se/2017-01-30/L kräver beslut om Västers bibliotek i mars
Fråga Västers Bibliotek från Gunnar Brådvik.pdf

Intervju med nya kulturchefen

Nya kulturchefen: Det finns konkreta utmaningar i Lund
Annika Eklund tar sig an Lunds kulturliv

AV HANNA RAHLÈN – Lokaltidningen Lund
LUND.  Nya kulturchefen är på plats. Men än så länge är hon försiktig med att avslöja sina planer för Lunds kulturliv.
– Som kulturchef får man aldrig glömma vem man är till för – medborgarna. Det är ett fokus man måste ha, säger Annika Eklund, Lunds nya kulturchef.
Även om hon är ny på sin post så är hon varken främmande för Lund eller kulturlivet. Kulturchef har hon varit tidigare under fem år i en annan kommun. …
http://lund.lokaltidningen.se/Nya kulturchefen det finns konkreta utmaningar i Lund

Motioner från SD att riva Edmanska huset

Motion från SD i Servicenämnden 2017-01-11
5. Motion från Hans-Olof Andersson (SD) om att riva folkparksbyggnaden nu och på platsen istället bygga seniorlägenheter remissyttrande.
Dnr SN 2016/0206

Motion från SD i Byggnadsnämnden 2017-01-19
10. Motion om att riva folkparksbyggnaden, Hans-Olof Andersson (SD).
Dnr BN 2016/0456 Föredragande: Malin Sjögren
Protokoll BN 2017-01-19
Protokoll BN 170119.pdf

Fler besparingsförslag kultur o fritid

Flera besparingsidéer inom Lunds kultur och fritid

Bland de besparingsidéer som kultur- och fritidsnämnden diskuterade på måndagen fanns två nya förslag: nedläggning av Veberödsbadet och bowlinghallen.
En ström av besparingsförslag sköljer över Lunds kommun. Det ekonomiska läget är besvärligt och därför tvingas samtliga nämnder skissa på konsekvenserna av tre olika besparingsalternativ i budgetarbetet för 2018.
Tjänstemännen på kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en rad besparingsidéer och även beskrivit konsekvenserna om de genomförs. Bland förslagen finns avveckling av biblioteken på Väster (för att i stället öppna ett nytt på Mobilia), Klostergården och i Stångby. 
Elin Gustafsson (S) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.
– Jag betonar att detta är ett underlag för vidare diskussioner i kommunstyrelsen. Det har aldrig tidigare tagits fram ett så gediget underlag med tydliga konsekvensbeskrivningar om hur verksamheterna kan drabbas, säger hon.
Uppdraget har varit att ta fram konsekvenserna av tre olika scenarier: ett där man tvingas spara tre procent, ett där besparingen blir omkring fem procent och ett där det krävs sju procents besparing. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen. Budgeten för 2018 beslutas senare av kommunfullmäktige.
www.sydsvenskan.se/2017-01-10Flera besparingsideér inom Lunds kultur och fritid

Elin Gustavsson tar sikte på Folkparksbyggnaden

Hon kräver mer pengar till kultur och fritid

Hotade bibliotek och brist på vettiga kulturlokaler och idrottshallar. Kulturaktörer som kräver vitalare kulturliv och idrottsföreningar som vill bli sedda. Det är några av förutsättningarna för kommunalråd Elin Gustafsson (S) som vid årsskiftet tar över ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden. 
När ska Teater Sagohuset, Stenkrossen och föreningar inom idrottsrörelsen som Lugi Gymnastik få permanenta och ändamålsenliga lokaler och hallar? Vad ska hända med Stadshallen, Folkparksbyggnaden och stadsdelsbiblioteken som det på Väster? 
– Stadshallen har en “enorm potential” som kulturhus menar Elin Gustafsson, liksom Folkparksbyggnaden i vilken hon på sikt vill se bibliotek Väster. Vart verksamheten på Stenkrossen ska ta vägen när kontraktet löper ut vet hon inte. 
Vad tänker du om ett bibliotek på ett köpcentrum i nordvästra Lund?
– Vi måste se över strukturen i sin helhet. Det är viktigt att våga tänka nytt så att fler läser böcker. Mer öppet, bokpåsar, pop-up-bibliotek är andra exempel på hur man kan bredda uppdraget.
www.sydsvenskan.se/2017-01-06/Hon kräver mer pengar till kultur och fritid