Folkparken i Lund

Vi värnar Folkparkens framtid

Folkparken i Lund

Fortsatt bygglovsoro för teater

Ännu saknas en lösning på var Teater Sagohuset ska bli av

– Vi har i 30 års tid sökt lokal i Lund, säger Margareta Larson, konstnärlig ledare på Teater Sagohuset. Sagan om Lunds kanske längsta tillfälliga bygglov vägrar ta slut. På Teater Sagohuset vet man som vanligt inte vart verksamheten ska flytta eller ens om den ska flytta. Senaste budet är ett nytt tillfälligt bygglov till den 12 maj.
www.sydsvenskan.se/2016-11-29/Fortsatt bygglovsoro för teater

Anders Almgren tror på Folkparken

Anders Almgren (S) sträcker ut en hand till Liberalerna
på kommunfullmäktigemötet 2016-11-24

I svaret på interpellationen från Gunnar Brådvik (L) angående planerna på att flytta bibliotek Väster till Folkparken, samt teater Sagohusets lokalproblem, står Anders Almgren fast vid att han fortfarande tycker att det är en bra idé att förverkliga planerna på ett kulturhus i Edmanska huset där bl. a Västers bibliotek kan ingå.
Han uttrycker att “huset dock med sin speciella utformning är ett fantastiskt fint hus och att Lund kanske till och med är en för liten stad för ett sådant hus”.
Han avfärdar också ganska bestämt Brådviks idé om att flytta biblioteket till Polhemsskolan. Han berömmer bibliotek Västers verksamhet som under lång tid har varit ett av Lunds aktivaste och mest populära bibliotek. Han menar därför att detta bibliotek inte behöver mindre lokaler utan tvärtom utvidgade för att kunna bibehålla och utveckla sin verksamhet. Han ger också kritik till förra styret, ty redan 2006 var långt framtagna planer och medel avsatta för att genomföra detta kulturhus i Folkparken, men om inte allianspartierna (Brådvik var inte invald då) dragit tillbaka detta så hade det funnits ett kulturhus i Folkparken sen tio år tillbaka. Tillslut sträcker Anders Almgren ut handen till Gunnar Brådvik och Liberalerna om att man tillsammans skall komma fram till en gemensam lösning för bibliotek Väster, teater Sagohuset och Folkparken. Återstår att se om Liberalerna tar emot den utsträckta handen.

Vänsterpartiet vill värna Västers biblotek

Västers bibliotek har ett programarbete som är ett föredöme.
säger Saima Jönsson Fahoum (V).

Att kulturen sitter allt trängre i Lund, som Ulf H Berggren påstår, stämmer. Just nu sysslar vi ledamöter i kultur- och fritidsnämnden med att ta fram scenario för besparingar på mellan 3 och 7 procent. Så stora besparingskrav hade vi inte ens under tiden med M vid makten.
www.sydsvenskan.se/2016-11-22/Vänsterpartiet vill visst värna Västers bibliotek

Interpellation i kommunfullmäktige

Interpellation från Gunnar Brådvik (L) till Anders Almgren (S) angående stagnation av kultur- och fritidslivet i Lunds kommun. Kommunfullmäktige 16-11-24

Fråga Gunnar Brådvik (L):
Tusen Lundabor har skrivit på en namninsamling till stöd för Teater Sagohuset. Dess verksamhet är hotad då bygglovet för nuvarande lokaler egentligen saknar juridisk möjlighet till förlängning. Dessutom ska bostäder byggas på tomten. Kommunstyret har föreslagit det planerade kulturhuset Folkparken som ny lokal för teatern. Arbetet med uppförandet av kulturhuset skulle ha påbörjats i år, vilket inte skett. På Kultur- och fritidsnämndens junisammanträde redovisades preliminära kostnadsberäkningar. De visar att kulturhuset sammanlagt kan komma att kosta bortåt 60-70 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 15 miljoner. Även Bibliotek Västers framtid är i fara då hyreskontraktet för nuvarande lokaler är uppsagt och det planerades flytta in i Folkparken.
Kan Anders Almgren garantera att Teater Sagohuset och Bibliotek Väster kommer att kunna flytta in i Folkparken?

Svar Anders Almgren (S):
Brådvik frågar vidare om framtida lokaler för Teater Sagohuset och biblioteker på Väster.
Där arbetar vi för fullt med målsättningen att bägge verksamheterna kan rymmas i Folkparken. Vi är övertygade om att det kan bli en bra lösning. Liberalerna har i denna fråga knappast varit de som bidragit för att hitta en lösning, utan har som jag uppfattar det i huvudsak motverkat en utveckling av kultur i Folkparken.
Lund 28:e september 2016: Anders Almgren (S) kommunstyrelsens ordförande.

Sagohuset ser ingen lösning i sikte

Nya planen ger ingen lösning för Sagohuset

Den tänkta teaterbyggnad som finns med i den nya detaljplanen för området vid Hardeberga banan löser inte lokalfrågan för Teater Sagohuset, som funnits på platsen i över 25 år och snart blir husvill.
– Ytan är mindre än den vi har nu – som är kraftigt underdimensionerad – och det skulle vara omöjligt att få bidrag för ett sådant bygge i och med att det då inte går att bedriva verksamheten med rimlig ekonomi, säger Tove Allerberg, producent på Teater Sagohuset.
– Detaljplanen ger intryck av att allt nu löser sig, men så är det inte och det vill vi göra tydligt för alla berörda politiker och tjänstemän, säger Tove Allerberg.
Enligt Sagohuset krävs minst 400 kvadratmeter mark för en teateranläggning, något som skulle innebära att mer parkmark tas i anspråk, att vattenledningarna i marken flyttas, att det byggs på höjden och att gathuset rivs. I ett svar till Sagohuset skriver byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) att det som nu erbjuds är vad som är möjligt utifrån förutsättningarna i detaljplanen, som det inte anses rimligt att ändra.
Vi är väldigt glada och tacksamma för politikernas engagemang – det vill jag betona – men hittills har det inte lett till något konkret, säger Tove Allerberg.
Ett tag såg det ut som att Sagohuset skulle kunna flytta till Folkparken, men de höga renoveringskostnaderna där verkar nu sätta stopp.
– Vi trodde på Folkparken och under en period lade vi därför inte så mycket krut på andra möjligheter, säger Tove Allerberg.
www.skd.se/2016/11/17/Nya planen ger ingen lösning för Sagohuset

Förslag på flytt av Västers bibliotek

Förslag: Flytta Västers bibliotek till Polhemsskolan

Om drygt ett år står Bibliotek Väster utan lokaler. Nu föreslår kultur- och fritidspolitikern Gunnar Brådvik (L) att folkbiblioteket flyttar in i Polhemsskolan.
– Biblioteket Väster är i fara, säger han.
www.sydsvenskan.se/2016-11-15/Förslag flytta Västers bibliotek till Polhemsskolan