Kultur- och fritidsnämnden avstyrker kulturhusplan i Folkparken

Förslag från Kultur och Fritidsnämnden: Skrota Folkparksprojektet – blir för dyrt

Lägg ner planerna på att göra om Folkparken till ett kulturhus. Det föreslår kultur- och fritidsförvaltningen. Teater Sagohusets och Bibliotek Västers framtid är därmed återigen oviss. Nedan tre tidningsartiklar med slående likt innehåll:
www.sydsvenskan.se/2016-10-12/Förslag skrota Folkparksprojektet blir för dyrt
www.skd.se/2016/10/12/Hög kostnad stoppar folkparkssatsningen
http://lund.lokaltidningen.se/Nej till kulturhus i Folkparken/20161013
Kallelse Kultur- och Fritidsnämnden 2016-10-20: Projektplan Folkparken sid.25-52
Kallelse och handlingar till Kultur- och Fritidsnämndens sammanträde 2016-10-20.pdf
Hanna Gunnarsson @gunnarssonhanna på Twitter
Arbetet med att göra Folkparken till ett kulturhus bör fortsätta.
SDS: Åsikter/ Ulf H Berggren
www.sydsvenskan.se/161014/Inrätta ny professur för att studera Folkparkshusets förfall

Lundabor får tycka till om …

I höst blir tusen Lundabor uppringda och de får då möjlighet att tycka till om kommunens gator, torg och parker.

Undersökningen genomförs av kommunens tekniska förvaltning som vill veta vad Lundabor tycker om bland annat mötesplatser i centrum, snöröjning på cykelbanor, lekplatser och parker.
Intervjuföretaget Concilia som arbetar på förvaltningens uppdrag ringer till slumpvis utvalda medborgare från 16 år och uppåt i Lund stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp.
Du som blir uppringd svarar anonymt och intervjun tar cirka sex minuter.
Dina svar är viktiga och vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att svara.
www.lund.se/Lundabor får tycka till om … 

Information från protokoll KoF

Utdrag ur Kultur och fritidsnämndens protokoll från sammanträde 160922

§86:4 Rapporter 2016: Lägesrapport angående Folkparken
Utvecklingsstrateg Karin Larsson informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen för närvarande inväntar utredning från serviceförvaltningen avseende Folkparken i Lund. Nämnden har för ändamålet avsatt 15 millioner i investeringsbudget.
Hela protokollet: KoF-protokoll 2016-09-22.pdf