Folkparken i Lund

Vi värnar Folkparkens framtid

Folkparken i Lund

Interpellation till Anders Almgren

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S)
Lund 2016-09-11

Fråga Gunnar Brådvik:
Tusen Lundabor har skrivit på en namninsamling till stöd för Teater Sagohuset. Dess verksamhet är hotad då bygglovet för nuvarande lokaler egentligen saknar juridisk möjlighet till förlängning. Dessutom ska bostäder byggas på tomten. Kommunstyret har föreslagit det planerade kulturhuset Folkparken som ny lokal för teatern. Arbetet med uppförandet av kulturhuset skulle ha påbörjats i år, vilket inte skett. På Kultur- och fritidsnämndens junisammanträde redovisades preliminära kostnadsberäkningar. De visar att kulturhuset sammanlagt kan komma att kosta bortåt 60-70 miljoner kronor, att jämföra med budgeterade 15 miljoner. Även Bibliotek Västers framtid är i fara då hyreskontraktet för nuvarande lokaler är uppsagt och det planerades flytta in i Folkparken. Kan Anders Almgren garantera att Teater Sagohuset och Bibliotek Väster kommer att kunna flytta in i Folkparken?
Svar Anders Almgren:
Brådvik frågar vidare om framtida lokaler för Teater Sagohuset och biblioteket på Väster. Där arbetar vi för fullt med målsättningen att bägge verksamheterna kan rymmas i Folkparken. Vi är övertygade om att det kan bli en bra lösning. Liberalerna har i denna fråga knappast vara de som bidragit för att hitta en lösning, utan har som jag uppfattar det i huvudsak motverkat en utveckling av kultur i Folkparken.

SD och Hyresgästföreningen vill bygga i Folkparken

SD vill riva Folkparksbyggnaden – och bygga höghus i parken

Riv Folkparksbyggnaden och bygg seniorbostäder på platsen istället. Det kräver Sverigedemokraterna i en motion till kommunfullmäktige.
www.sydsvenskan.se/2016-10-26/SD vill riva Folkparksbyggnaden och bygga …

Med nybygge i Folkparken kan vi få en upplyst park
SDS ÅSIKTER: Läsartext

Vi i hyresgästföreningen Lund/Sjöbo föreslår att Socialdemokraterna och Miljöpartiet dammar av detaljplanen för Folkparken som Alliansen la fram under förra mandatperioden.
Där framgick att huvudbyggnaden i parken skulle rivas, utom den del som har inhyst fritidshemmet Takdroppet. Den kan Sagohuset ta över som träningslokal.
Genom nybyggnationen av hyresrätter i kanten av Falkvägen mot Trollebergsvägen kan en rivning av huvudbyggnaden finansieras och vi får tillgång till en park med upplysta stråk som blir användbara året runt som strövområden. ….
Bengt Karlsson ordf. Hyresgästföreningen Lund/Sjöbo
www.sydsvenskan.se/2016-10-26/Med nybygge i Folkparken kan vi få en upplyst park

En fråga till Lunds politiker

SDS ÅSIKTER: 2016-10-18
Varför struntar ni i Lunds värdefulla byggnader?

På det glada 80-talet, när vi kämpade som bäst för att förverkliga Mejeriet i Lund, gjorde vi några stödkonserter i Folkets Park. Bra lokal, vi kanske skulle göra om den till ett “Mejeri”? Och hur skulle det se ut? kom svaret från den tidens politiker.
Ja, hur ser det ut? Det är ju märkligt att Lunds politiker, oavsett kulör, har en fantastisk förmåga att strunta i värdefulla byggnader: Folkets Park, Observatoriet, Stadshallen. Fagra löften inför varje valrörelse förvandlas till en total oförmåga i sittande ställning.
Louis Mitchell
www.sydsvehnskan.se/2016-10-25/Varför struntar ni i Lunds värdefulla byggnader

Beslut hos Kultur- o Fritidsnämnden 2016-10-20

Protokoll Kultur- o Fritidsnämndens sammanträde 2016-10-20

Beslut att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte gå vidare med processen Kulturhusen i Lund, etapp 1, Folkparken.
Beslutet finns på sidorna 15 och 16.
Protokoll-KoF 2016-10-20.pdf
Kallelse Kultur- och Fritidsnämnden 2016-10-20: Projektplan Folkparken sid.25-52
Kallelse och handlingar till Kultur- och Fritidsnämndens sammanträde 2016-10-20.pdf

Politiker i möte om besparingar

Anders Almgren inbjuder till blocköverskridande samtal om nedskärningarna i kultur- o fritidsnämnden.

När protesterna växer mot nedskärningar inom kultur och fritidssektorn bjuder S och MP in oppositionen till blocköverskridande samtal. Anders Almgren (S) är redo att plocka miljoner från kommunstyrelsens kassa.
www.sydsvenskan.se/2016-10-20/Så vill politiker stoppa besparingar

Förvecklingar på Twitter mellan Anders Almgren (S) och Gunnar Brådvik (L) som är ledamot i kultur- o fritidsnämnden med anledning av ovanstående möte.
Gunnar Brådvik 18 okt.
Har du lite beräkningsunderlag till ditt utspel idag?
Anders Almgren 20 okt.
Idén är inte nybygge av Folkparken. Men viss renovering & anpassning för kulturcentrum väster. Bra innehåll i bra byggnad.
Gunnar Brådvik
Bara renoveringen beräknas kosta mer än de avsatta 15 mkr.
Nämnden har nu, utom V & C, röstat för att avstyrka projektet.
www.skd.se/2016/10/20/Väntat stopp för Folkparksprojekt
Anders Almgren
Nämndens ramar, som samtalen avser, avgör inte nämnden. Borde du veta.
Däremot hanterar ni VAD som ska göras med pengarna.
Gunnar Brådvik
Vad man vill göra och hur mycket pengar man ska ha hänger rimligtvis ihop.
Anders Almgren
Men ni avgör inte budgetens storlek. Däremot hur den sen används.

Folkparksprojekt kan räddas

Almgren: Folkparken kan fortfarande bli kulturhus

Det ska gå att få in både barnteater och bibliotek i Folkparksbyggnaden – och hålla budgeten på 15 miljoner kronor. Det tror Lunds mäktigaste politiker Anders Almgren (S).
www.sydsvenskan.se/2016-10-18/Almgren Folkparken kan fortfarande bli kulturhus
www.sydsvenskan.se/2016-10-19/Än lever hoppet om Folkparkenhuset…

Västers bibliotek en kulturell oas

SDS ÅSIKTER: Lena Hammar
Västers bibliotek är en kulturell oas – värna det

Med anledning av artikeln om att skrota planerna på att göra om Folkparken i Lund till ett kulturhus (13/10), har det blivit dags att ta bladet från munnen och ställa några frågor till berörda instanser. Det gäller Västers bibliotek och framtiden. Hur är tanken?
www.sydsvenskan.se/2016-10-18/Västers bibliotek är en kulturell oas – värna det