VästerGympa friskvård på Väster

VästerGympa väcker glädje

På ett långt led slingrar de sig på cykelbanor till och genom Folkets park, framlänges – och ibland baklänges. De möter förvåning, glada leenden och en och annan kommentar.
Gratis träning ute är populärt.
Det är semestertid och kvicksilvret stiger i termometern när ett tjugotal människor klockan tio söndag förmiddag samlas vid Coop Nära på Örnvägen. Deltagarnas ålder: mellan fyra månader och 59 år. Tillsammans genomför de, utifrån egna förutsättningar, en timmes träning under ledning av Lina Lundgren initiativtagare till VästerGympa.
www.sydsvenskan.se/2016-07-24/VästerGympa väcker glädje

BmsWX6BHrMpa2-rpqYjDv4j54Z4
Lina Lundgren sprider glädje och friskvård i Folkparken i Lund
Bild: Lars Brundin

Ny kulturchef på väg att rekryteras

Rekryteringsprocessen av den nya kulturchefen i Lund har startat
Lunds nya kulturchef får fem år på sig

Lunds nya kulturchef får ett tidsbegränsat chefsförordnande. Och den nya chefen kommer säkert att skilja sig en hel del från den nuvarande. – Det kommer ju inte att vara en person av Chris Schenlaers karaktär, säger Joakim Friberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. ….
“Att finna och utveckla lokaler för Lunds kulturliv och utforma en kulturpolitisk strategi för 2017-2019 är några av de utmaningar som väntar dig”, står det i annonsen. Det följs av: “Vidare pågår för närvarande två utredningar – en om Lunds konsthalls framtid respektive en om eventuellt införande av kulturcheckar – vilka kan resultera i ytterligare utmaningar att omgående ta sig an.”
www.sydsvenskan.se/2016-07-08/Lunds nya kulturchef får fem år på sig