Folkparkens framtid är en av eldsjälarna

Eldsjälar kämpar mot folkparksdöden

Glanstiden för många av våra folkparker är sedan länge passerad och det var decennier sedan stora kändisar intog scenerna och fyllde dansgolven. Vi har besökt några av Smålands folkparker. Många av dem är nedgångna och de ansvariga känner sig uppgivna och har förlorat tron på framtiden vad gäller folkparkerna.
www.svt.se/Tyvärr tror jag att folkparken har tjänat ut sin roll i samhället idag

Här är folkparken som går mot strömmen

Det finns folkparker som går mot strömmen. Tyrolen utanför Alvesta hade länge legat i träda när några eldsjälar köpte parken och började rusta för att kunna ta emot en helt ny publik.
www.svt.se/Här är folkparken som går mot strömmen

Fritidsgårdar i Lund läggs ner

Verksamheten på Takdroppet förändras

Flera fritidsgårdar läggs ner när fritidsverksamheten i Lunds kommun organiseras om. – Vi ska bli mer rörliga och flexibla i stället för att låsa in oss i dyra lokaler, säger fritidschefen Dan Kanter. Fritidsverksamheten för mellanstadieelever ska förändras. Skolan ska numera ha ansvaret för fritidshem upp till 13 år. Detta sedan Skolinspektionen slagit fast att Lunds kommuns fritidsklubbar inte drivs enligt lagen, bland annat eftersom verksamheten inte leds av en rektor. – Vi står inför stora förändringar. Vår målgrupp blir nu 12-25-åringarna. Skolan tar över stora delar av fritidspersonalen och vi har blivit av med ekonomiska resurser. Samtidigt står vi inför spännande utmaningar. Nu ska vi verka på ungdomarnas arena som exempelvis i skejtparken, säger Dan Kanter. …
Öppna ungdomsverksamheten på Takdroppet stängs.
Den öppna ungdomsverksamheten på Östra Torn stängs men skolan kommer att bedriva verksamhet där för barn 10-13 år. Detsamma gäller för Takdroppet i Folkparken.
www.sydsvenskan.se/2016-05-31/Flera fritidsgårdar i Lund läggs ner

Tjänster bort inom fritids

Utredning av Folkparksbyggnaden skall sättas igång

Folkparken blir mer kostsam än planerat

f525726ef01a4ec77ff7c7af57541a00-533x400Kommunledningen beviljade i måndags nya pengar för att utreda framtiden för Folkparksbyggnaden, som är tänkt att bli ett lokalt kulturhus.
Pengarna som reserverades för renovering och ombyggnad, 15 miljoner, anses nu inte längre räcka. Det behövs en fördjupad utredning för att se vilka lokalbehov Folkparken kan lösa och hur mycket pengar som krävs för att förverkliga planerna. I måndags gav kommunstyrelsens arbetsutskott klartecken till att avsätta maximalt 500 000 kronor för detta arbete. Läs artikel från Skånska Dagbladet nedan:
www.skd.se/2016/05/27/Folkparken blir mer kostsam än planerat

Byggnadsnämnden diskuterar bygglov för Sagohuset

Tiden på väg rinna ut för Sagohuset

Teater Sagohuset kan av formella skäl inte få sitt tillfälliga bygglov förlängt på nytt och den flyttning till Folkparken som föreslagits dröjer. Nu ska byggnadsnämnden diskutera vad som kan göras. Sagohuset uppvaktade nyligen kommunfullmäktiges ordförande och överlämnade 1 000 stödjande namnunderskrifter. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat gå vidare med ett förslag som innebär att Folkparken omvandlas till ett kulturhus där även Sagohuset kan inrymmas. Men det kan inte bli aktuellt förrän tidigast nästa år och därmed löses inte teaterns akuta problem.
www.skd.se/2016/05/10/Tiden på väg rinna ut för Sagohuset
Byggnadsnämnden: Sammanträdesdatum 2016-05-12
5. Innerstaden 2:1. Förlängning av tidsbegränsat lov L 2014-0058 Dnr BN 2016/0180
Ja till förlängt tillfälligt bygglov för teater Sagohuset
Byggnadsnämnden beslutade på sitt möte 160512 att förlänga det tillfälliga bygglovet för teater Sagohuset ytterligare ett år.
www.skd.se/2016/05/12/Förlängt lov igen för Sagohuset
www.sydsvenskan.se/2016-05-13/Sagohuset får ny respit i ett år

Halabjaträdet våren 2016

Halabjaträdet (duvträdet) Folkparken
13102748_514538898737164_2112705883543877985_n

Det verkar som om Halabjaträdet omfång växer med 1 cm per år. När det planterades 30 maj år 2013 var dess omfång 18 cm (1 meter över gräset).
År 2014 var det 20 cm.
År 2015 var det 21 cm.
Idag när det mättes inför treårsdagen av planterande var det: 22 cm.
Duvträd blommar när det är närmare 20 år, Halabjaträdet är omkring 15 år. Tills dess får vi nöja vi oss med vårskotten och de vackra bladen som snart utvecklas!

Valborgsmässofirande i Folkparken

Det gick inte eldigt till vid Valborgsfirandet i Folkparken!

IMG_20160430_201206 SAM_3372
Kl.00:30 gavs försöken upp att elda upp en allt för fuktig och tätt-packad rishög. Dagen efter ligger stora delar av den trilskande högen kvar. Vi gjorde allt vi kunde inom rimlighetens gräns utan att för den delen riskera säkerheten.
Vi beklagar verkligen / Folkparkens framtid
Kryddans vårtal: www.dropbox.com/Kryddans vårtal