Tillfälligt HVB-hem för flyktingbarn i Folkparken

Tillfälligt HVB-hem för ensamkommande öppnar i Lund

Inom kort kommer ett tillfälligt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn att öppnas i Folkparken. Nu jobbar socialförvaltningen och serviceförvaltningen med det sista för att kunna välkomna barnen.
Kommunen har under de senaste veckorna tittat på möjligheterna att öppna upp Folkparken för att ge boende åt flyktingar. Nu går planerna in i ett mer intensivt skede. Redan i början av nästa vecka väntas ett tillfälligt HVB-boende med femtio platser vara i gång. Den fritidsklubb som finns på plats i Folkparken är informerad om planerna. När det gäller säkerheten kommer väktare finnas på plats dygnet runt. Dessutom har Räddningstjänsten Syd stärkt upp rutinerna och bemanningen vid utryckning till flyktingboende.
Den akuta flyktingsituationen kräver att Lund tar sin del av ansvaret. De ensamkommande barn som varje vecka kommer till Lund och som vi är skyldiga att ta emot måste ha någonstans att bo. Jag är glad över att vi kan ta Folkparksbyggnaden i anspråk, att vi har kunnat göra det snabbt och att det finns en stor politisk samsyn kring behovet av åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
Det håller oppositionsrådet och andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Christer Wallin (M), med om.
Vi har en exceptionell situation som måste hanteras. Därför är det bra att Folkparken med så kort varsel kan användas som boende för ensamkommande barn. Tanken är att så småningom kunna hitta bättre och mer permanenta lösningar för barnen, säger Christer Wallin.
Barnen som kommer att bo här har anvisats till oss av Migrationsverket, och kommer alltså att stanna här i Lund. Vi jobbar också med att hitta mer permanenta lösningar för de här barnen, som till exempel familjehem och placeringar i permanenta HVB-boenden, säger Marie Olsson, verksamhetschef på socialförvaltningen.
Information sammanställd från kommunens hemsida:
Hemsidan är en informationskanal för vad som händer i Folkparken och för föreningen Folkparkens framtid. Frågor angående HVB-hemmet hänvisas till socialförvaltningen i Lunds kommun.

www.lund.se/Etablering av HVB boende i Lunds kommun
www.lund.se/flykting 

Edmanska huset förbereds för flyktingmottagande

I media angående ökat flyktingmottagande i Lunds kommun

Folkparksbyggnaden kan bli flyktingboende. De senaste dagarna har Lunds kommun sökt bygglov för flera lokaler som man vill använda för tillfälligt boende. En av dem är byggnaden i Folkparken.
SDS 151014: www.sydsvenskan.se/lund/Folkparken kan bli flykting boende
SDS 151015: www.sydsvenskan.se/lund/Folkparken blir flyktingboende om det behövs
SkD 151015: www.skd.se/Lund förbereder ökat flyktingmottagande
SDS 151022: www.sydsvenskan.se/lund/Folkparken blir hem för ensamkommande
SDS 151030: www.sydsvenskan.se/Hemligt bygglov om Folkparken är inte hemligt
SDS 151101: www.sydsvenskan.se/Flyktingbarn har flyttat in i Folkparken
SDS 151102: www.sydsvenskan.se/Första barnen på plats
SDS 151102: www.sydsvenskan.se/Hennes brev om flyktingboende blev en succe11148220_1207979082562167_2115137460982401558_nLunds kommuns hemsida: www.lund.se/Etablering av HVB boende i Lunds kommun