Kiki Nilsenius trollband i Folkparken

SAP-väster bjöd på trevlig musikunderhållning och fika i Folkparken

CIMG0205Kiki slog knock på publiken samt lyste ikapp med solen denna varma och behagliga sensommarlördag i Folkparken. Ett fyrtiotal besökare bjöds på låtar med personliga och humoristiska texter. Det blev skön musikunderhållning med samvaro och fika i det gröna.Foto: Karin Nilsson
https://www.facebook.com/kiki.nilsenius

Uppdrag att utreda användningen av Folkparken

Kultur- och fritidsnämnden behandlar ett uppdrag att utreda användningen av Folkparken i Lund på sitt ordinarie möte 150820.

KF protokollsutdrag: KF protokollsutdrag KoF-nämndens budget 20150610/11
Pkt 6. Uppdrag att utreda användning av Folkparken i Lund: Dnr KU 2015/0434
Kallelse Kultur- o fritidsnämnden: Kallelse Kultur- o Fritidsnämnden 150820.pdf
Protokoll Kultur- o fritidsnämnden: Protokoll Kultur- o Fritidsnämnden 150820.pdf
KU Tjänsteskr: KU Tjänsteskr. 2015-07-01 Folkparken uppdrag till serviceförvaltningen
Lokaltidningen 150816: www.lokaltidningen.se/Kulturhus i Folkparken utreds

Remiss om byggnadsminnesförklaring av Folkparksbyggnad

Byggnadsnämnden tar upp en remiss om byggnadsminnesförklaring av Folkparksbyggnaden på sitt ordinarie möte 150820.

20. Remiss – väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Folkparksbyggnaden i Lund, fastigheten Väster 5.10 Dnr BN 2015/0107
Kallelse byggnadsnämnden: Kallelse BN-150820.pdf
Protokoll byggnadsnämnden: Protokoll BN-150820.pdf
Skrivelse byggnadsminnesförklaring UB: Skrivelse UB-130108.pdf
Yttrande Lundafastigheter: Yttrande LF-150216.pdf
Yttrande Stadsantikvarie HB: Yttrande Stadsantikvarie HB-150430.pdf
Tjänsteskrivelse SBK: Tjänsteskrivelse SBK-150713.pdf

SAP-väster bjuder på musik i Folkparken

Lördag 22 augusti kl. 14.00 uppträder Kiki Nilsenius i Folkparken.

SAP Väster presenterar Kiki Nilsenius som under rubriken “Svar på tal” presenterar sånger med motiv från livet! Skulle det bli dåligt väder är vi på fritidsgården i Folkets Park.
Ta gärna med vänner och bekanta!
Alla hälsas välkomna till Folkparken i Lund den 22 augusti kl 14.00.
Vlasta Sabljak ordf. SAP-väster

Debattartiklar om stadens förtätning

Professor emeritus i ekologi vid Lunds Universitet Göran Bengtsson debatterar förtätning i två artiklar i UNT.SE (Uppsala Nya Tidning)

Uppsala är i otakt med forskningen. Det finns inga belägg för att förtätning ger ökad hållbarhet, skriver Göran Bengtsson.
En policy för hållbar utveckling håller samman Uppsalas översiktsplan och pekar ut färdriktningen för kommunens bostads- och stadsutvecklingspolitik de närmaste 15 åren. En aktuell och konkret tillämpning är planerna för Ulleråker. I en programförklaring på UNT Debatt den 2 juni lovar representanter för lokalpolitiken, att den nya stadsdelen ska bli en nationell förebild för hållbara stadsmiljöer, genom att komprimera och förtäta stadsrummet.
www.unt.se/åsikt/debatt/Tätt är inte hållbart
www.unt.se/åsikt/debatt/Hållbart grumlas av förtätning