Frågeformulär om Folkparkens framtid avslutat

Frågeformuläret från Folkparkens framtid där du har haft möjlighet att uttrycka hur du vill att folkparken och Edmanska huset skall utvecklas i framtiden har nu avslutats. Formuläret har varit tillgängligt på hemsidan mellan 150425 till 150630 och resulterat i att vi fått in 171 värdefulla bidrag från er. Resultaten kommer att sammanställas och så småningom presenteras bl.a här på hemsidan.

Ett stort tack för ditt bidrag
Styrelsen
Folkparkens framtid

FOLKPARKENS FRAMTID ÄR HÄR

ÄNTLIGEN EN SEGER FÖR FÖRNUFTET OCH FOLKPARKEN I LUND!!!
Kommunfullmäktige beviljade idag en investerings- och driftsbudget för att göra Edmanska huset i Folkparken till ett kulturhus med start 2016.

Med en rösts marginal, 33 röster för och 32 röster emot så antog idag fullmäktige de rödgrönrosas förslag att avsätta pengar i Kultur- och Fritidsförvaltningens budget för att upprusta Edmanska huset (folkparkshuset) så att det kan bli ett kulturhus. Tydligen har FNL varit splittrad i frågan och två ledamöter har röstat för de borgliga partierna, dvs. för avslag, medan två ledamöter har röstat för förslaget att satsa på Folkparken, varav en av dessa två har varit Sverker Oredsson, allt att döma av hans uttalande. – Det är en skam att Folkparken fått stå och förfalla så länge, sa Sverker Oredsson (FNL).
www.sydsvenskan.se/lund/Kulturhus i folkparken och …

Kommentar från Björn Abelson (S) på facebooksidan “Rädda Folkparken i Lund”:
Nu har Lunds kommunfullmäktige beslutat att skapa Kulturhus i Folkparken. Lunds kommunfullmäktige beslutade precis att bifall investeringen och driften av Kulturhus i Folkparken i samband med att Kultur och fritidsnämndens budget behandlades under budgetmötet. En viktig seger för folkparken, västerborna och alla övriga lundabor.
Kommentar från Daniel Pettersson på samma sida:
Hej Folkparkens vänner! Kommunfullmäktige har nyss på initiativ av de Rödgrönrosa partierna och med stöd av För Nya Lund fattat beslut om en investering i Folkpaken i syfte att bygga om anläggningen till ett Kulturhus. I ett första skede är det bara möjligt att investera 15 miljoner med start 2016 men det är en bra start. Ni har kämpat länge för detta och nu kan ni känna er stolta, fira i kväll i morgon börjar vi arbeta!
“Rädda Folkparken i Lund” på facebook

Vad var det som beslutades på kommunfullmäktigemötet?
Investeringsram: 5 000 000 kr (2016); 10 000 000 kr (2017)

Verksamhet/(drift): 1 638 000 kr (2017); 2 275 000 kr (2018)
Budgetförslag Kultur o fritid 2016-2018.pdf