Förslag till Folkparkens framtid

Ett frågeformulär från Folkparkens framtid

Föreningen Folkparkens framtid höll årsmöte den13:e april, då en ny styrelse valdes.
Mötet inleddes med en presentation av Edmanska huset i Folkparken av arkitekt Malena Larsvall och byggnadsingenjör Tomas Gustavsson. Politiker och tjänstemän var inbjudna till mötet. Byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S) utfäste att parken skall säkras som parkmark och uttryckte även att huset är lämpligt att bli ett kulturhus. På mötet twittrade nämnda ordförande, ”huset är en pärla väl värd att bli kulturhus på Väster i Lund”. Björn Abelson meddelade också att byggnadsnämnden har för avsikt att komma med nya direktiv avseende Folkparken under maj månad.
Han efterfrågade också en återkoppling till kommunen om vad föreningen och lundaborna vill med Folkparken.

Därför har styrelsen tagit fram ett digitalt frågeformulär.
Detta frågeformulär avslutades 150630 och inbringade 171 svar.
Styrelsen
Folkparkens framtid

Jakt efter plats för nya bostäder

Parkeringsplats eller tak spelar ingen roll. Allt är av intresse i jakten på platser att bygga nya bostäder. Byggnadsnämnden har beslutat om en förtätningsstrategi för att dammsuga Lunds stad på varje möjlig byggyta.

………… Stadsbyggnadskontoret ska använda strategin som en idélista bland annat inför kommande översiktsplan. Ett viktigt mål för förtätningsstrategin är att parker och åkermark inte ska tas i anspråk. …..
Artikel i Sydsvenskan 150516: www.sydsvenskan.se/lund/Jakt på nya bostäder

Mulmbox i Folkparken

Utrotningshotade insekter ska räddas genom ett nytt projekt. En låda har ställts ut, innehållande sågspån och löv (mulm) en livsmiljö som insekterna trivs i.
Projektet ingår i ett experiment som Lunds kommun genomför tillsammans med Linköpings Universitet och Sveriges Lantbruks Universitet SLU. För att hjälpa hotade insekter har man tillverkat mulmboxar som ger bra livsmiljöer för insekterna.
Lyssna på P4-Örebro om mulmboxar: www.sverigesradio.se/P4-Örebro
Projektbeskrivning: Projektbeskrivning Mulmboxar 2014-2019.pdf
Mulmbox SAM_3177