Picknic och musik med SAP-väster i Folkparken

SAP-väster inbjuder till medlemsmöte och picknic lördag den 30 maj kl.13.00

Styrelsen för SAP-Väster välkomnar er till en eftermiddag i Folkets Park den 30 maj.
Kiki Nilsenius framträder kl.13.30 med sånger från livet. Vi räknar med att solen skiner och att vi är ute i parken men regnar det tränger vi ihop oss så gott det går i fritidsgården. Efter framträdandet minglar vi, lär känna varandra och diskuterar i mindre grupper.
Varmt välkomna!
Styrelsen/ Vlasta Sabljak, 073-660 32 36
Presentation Kiki Nilsenius: www.socialdemokraterna.se/Kiki Nilsenius i Folkparken.pdf

Folkparken kan få stöd i fullmäktige

Skattehöjning kan falla än en gång

Sedan även Förnya Lund sagt nej till skattehöjning är det lite som talar för att det rödgrönrosa styret får i genom sitt förslag om att höja kommunalskatten med 25 öre nästa år, och frågan är vad det kan leda till.
… Förnya Lund ställer sig exempelvis bakom upprustning av Folkparken, vill slå vakt om skolan och förskolan och satsa på klimatanpassning. …
Artikel SkD 150525: www.skd.se/Skattehöjning kan falla än en gång

Sydväst skånska kommuner på bottenplats gällande grönytor

Figur-andel-grönområde-i-SV-Skåne.docx-OpenOffice-Writer-2015-05-12-110042.bmp_-613x352

Politikerna i de sydvästskånska kommunerna har två oförenliga infallsvinklar på sina tätorters utveckling. I översiktsplaner, strategiska dokument och visionära utredningar pekar man ut en färdriktning mot det hållbara samhället – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. Så t ex ska ”Nyproduktionen av bostäder genomsyras av ett miljö- och hållbarhetstänkande” i Lunds mark- och bostadsförsörjningsprogram, och ”Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är självklara mål för Malmös utveckling” enligt Översiktsplanen.
Ovanstående är från en debattartikel av Göran Bengtsson seniorprofessor i Ekologi vid Lunds Universitet, publicerad i SkD 150511:
www.skd.se/Tätorterna i sydvästskåne vårdar ohållbar jumboplats

Reaktioner på nedanstående inlägg

Kommentarer på facebook

Christer Wallin (M): Haha, så dumt! Detta har vi ju gjort i åratal, men regleringar (som S älskar) och tvärstopp (som MP älskar), så blir det såklart inget. Inte en chans att den rödgrönrosa röran får ett enda dugg ut av detta och då är det Lundabornas pengar som går i sjön. Potentialen förförtätning redovisades redan i översiktsplanen från 2010, men antingen finns det byggregler som sätter stop eller också finns det något ogräs som gör marken till park….även när den i detaljplanen inte är det. ….den värste fienden till detta miljöväniga byggande har alltid varit MP och ibland även andra från den rödgrönrosa röran….som nu är den största minoriteten. Lund kan bättre, ge oss Alliansstyret tillbaka!
BB: Menar du att de borgerliga har lagt fram en massa förslag trots att ni visste att det stred mot vänstersidans grundläggande uppfattningar eller menar du att ni inte hade klart för er vad vänstersidan tyckte och tänkte?
AS: Gillar inte riktigt förtätningen av Lund, det behövs grönska både för kropp o själ. En av sakerna som har varit bra med Lund är att det har varit gott om grönområden för såväl unga o gamla att leka/umgås. Förtätas Lund mer blir det som Malmö
Göran Brinck (M): Du har så rätt Christer. Det gjordes en omfattande inventering i samband med att översiktsplanen togs fram. Det finns ytterligare ett problem. LKF har förslag på bra förtätningar, tyvärr finns det krafter som gör sitt bästa för sätta stop för dessa.
BB: Har ni verkligen försökt att snacka med varandra i en sådan här relativt liten ideologisk fråga, allt för kommuninvånarnas bästa? Det handlar också om väljarnas förtroende för lokala politiker. Obegripligt att det ska finnas så delade meningar i denna fråga.