Kulturbyggnaden i Folkparken ska användas för kultur

Kampsporten ska dela lokaler med annan idrott tycker Elin Gustafsson (S) och Joakim Friberg (S) i dagens debattinlägg på “Åsikter” i Sydsvenskan.
www.sydsvenskan.se/Åsikter/Kampsporten ska dela lokaler med annan idrott

….  Men när det gäller Folkparksbyggnaden har vi vår uppfattning helt klart. Denna unika kulturbyggnad ska användas för kulturändamål. Basen i detta handlar om att flytta västers bibliotek från de nuvarande lokalerna som är för små. Men utöver det vill vi att byggnaden ska kunna bli ett riktigt kulturhus på Väster till gagn för hela Lund.
Elin Gustafsson (S) och Joakim Friberg (S), kommunalråd respektive ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Folkparken attraktiv för förtätningsprojekt på Väster

Bostadshus på p-platser

– Det är ett delikat förtätningsprojekt. Väster är ett grönt, oerhört attraktivt område som ligger väldigt nära centrum. De nya bostäderna kommer att finnas i en idyll, några stenkast ifrån den fantastiska Folkparken med dess vegetation, säger Alexander Lenre Simittchiev* som tillsammans med kollegan Håkan Forss* står för arkitekturen till bostadshusen.
Veidekke vill bygga bostadshus på p-platserna i anslutning till vårdcentralen Måsen på Väster, allt enligt dagens artikel Sydsvenskan.
www.sydsvenskan.se/lund/Bostadshus på p-platser

STADSTUDIO: www.stadstudio.se
STADSTUDIO är ett nystartat kontor som jobbar med arkitektur i alla skalor och skeden.
Alexander Lenre Simittchiev  Håkan Forss
Arkitekt, SAR/MSA                     Arkitekt MSA
VD, grundare, delägare               Delägare
alexander@stadstudio.se            hakan@stadstudio.se
Uppdrag: Måsen 21, Lund
Bostäder 2014-
Beställare: Veidekke Bostad
Förtätningsförslag på Väster i Lund med ca 110 bostäder.

Le Corbusier och stadsplanering

Le Corbusier – mästare eller monster av en stil i stål och betong

Le Corbusier (1887-1965) är en arkitekt som fortfarande väcker starka känslor. Hans radikala idéer får somliga att kalla honom för monster, andra för mästare. Det är i år exakt femtio år sedan Le Corbusier avled, 1965. Men många av hans idéer lever vidare, och inte bara inom arkitektur och stadsplanering.
Intressant radioprogram i P1 om Le Corbusier och varför vi borde intressera oss mer för stadsplanering: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/533692?programid=2794