I jakten på förtätning av våra städer är parker utan namn ett lätt byte

Träd förbättrar lokalklimatet och utgör en del av städernas infrastruktur. Att ta tillvara på träd och deras ekosystemtjänster är en strategi för att bygga framtidens hållbara städer, skriver Cecil Konijnendijk van den Bosch, Tim Delshammar och Johan Östberg, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som under torsdagen anordnar en konferens i Alnarp om i-Tree-programmet.

Fler träd ger färre problem efter kraftiga regn. Men träd har många olika typer av värden. Det finns anledning att påminna om:
Träden har betydelse för stadens grundläggande funktioner. De bidrar till att förbättra lokalklimatet genom vindskydd och skydd mot stark sol. De bidrar genom att rena luft från partiklar och de lagrar koldioxid.
Träden har en konkret och direkt inverkan på människors hälsa. I ett läge där vi måste anpassa oss efter stigande temperaturer är det viktigt att kunna använda träd som skuggar och som sänker temperaturen genom det vatten som avdunstar från lövverket.
På pluskontot finns också trädens bidrag till avkoppling och rekreation. Forskning om restorativa miljöer visar att träd får oss människor att må bra. Men för att vi ska dra nytta av träden krävs det att vi har tillgång till dem i vår vardagsmiljö.
Inledning av artikel införd i Sydsvenskan 150310

Ny bokrelease i Folkparken

Tisdagen den 10:e mars släpper jag min bok “Nödrim från Lund” i Folkparken.
aktivistI teckningar och listiga rim får ni följa Eva Revéns betraktelser över staden och stadsdelen Väster i synnerhet, över livet, jobbet, Folkparken, stupet och friden.

Vi möts på fritidsgården Takdroppet i Edmanska huset i Folkparken kl. 18 – 20.
Ta gärna med några vänner och droppa in!
Välkomna Malena Larsvall

Folkparken uppe i kommunstyrelsen

Folkparkens framtid togs upp på dagens (4/3) kommunstyrelsemöte

Från Christer Wallin (M) samt Philip Sandberg (FP) inkommen skrivelse till kommunstyrelsen angående Folkparkens framtid:
Dnr KS 2015-01-20/0070: Skrivelse från (M) och (FP) till KS angående Folkparkens framtid
Kallelse till KS 15-03-04: www.lund.se/2015-03-04/Kallelse-Kommunstyrelsen.pdf
Tjänsteskrivelse KS 15-01-27: KS Tjänsteskrivelse 2015-01-27 Folkparkens framtid
Protokollsutdrag KS: KS Protokollsutdrag 2015-03-04 § 71 Skrivelse Folkparkens framtid

Uppsnappat från Twitter 4/3:
Angelica Kauntz Nu diskuterar vi Folkparksbebyggelsen!
Mattias Horrdin  Det omtalade kraftsportskortet har nu slängts fram i debatten.
Hur slutade folkparks-skrivelsen?
Skickades till Kultur- och fritidsnämnden.
Sydsvenskan 150306: Ska utreda om Folkparken kan bli centrum för kraftsport

Planeringsmöte Västerdagen

Våren närmar sig med stormsteg och Västerdagen 2015 med den.

Första planeringsmötet avhölls tisdagen den 27 januari kl.18.00. 
Västerdagen 2015 fastslogs till Lördagen 25:e april kl.11.00-15.00.
Västerdagsmöte150127.pdf
Nästa planeringsmöte blir tisdagen den 3:e mars kl.18.00 på Folkparkens Fritidsgård.
Välkomna
Peter Nyman
Tfn: 046- 359 91 84
Mobil: 0734-48 54 45
e-post: peter.nyman(snabel-a)lund.se