S skeptiska till idrottscentrum i Folkparken

S tror inte på idrott i parken

Kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S) är skeptisk till tanken på ett kraftsportscentrum i Folkparken.
– Alla förslag som kommer in ska man givetvis titta på. Men man blir ju lite förvånad för alliansen har slagits med näbbar och klor för att man inte ska ha någon verksamhet i Folkparken, säger han.
Han säger att man givetvis ska titta på förslaget från M och FP. En möjlig lösning skulle vara att lyfta in Folkparken som ett alternativ i den utredning som redan pågår.
– Men vår övertygelse ligger fast: det som Folkparkslokalerna är lämpade för och som det också finns ett behov av där i närområdet är en satsning på ett lokalt kulturcentrum, säger Anders Almgren.
www.sydsvenskan.se/S tror inte på idrott i parken

Nytt förslag för Edmanska huset

Folkparken kan bli till ett kraftsportscentrum.
Moderaterna och Folkpartiet vill utreda om Folkparksbygganden kan bli ett centrum för kraftsporter.

– Vi tror att det hade varit bra både för tryggheten i området och för ungdomarna och idrotten i Lund, säger oppositionsrådet Philip Sandberg (FP).
– Vi har pratat med kraftsportsalliansen i veckan och fått en positiv reaktion. Vi har sagt att vi vill titta på vad det kan kosta och om det kan fungera, säger Christer Wallin (M), även han oppositionsråd. Christer Wallin säger att han hoppas att den rödgrönrosa koalitionen ska vara öppen för att utreda idén, även om de har haft ett eget förslag för vad byggnaden ska användas till.
– Även när förslaget kommer från minoriteten [de borgerliga] så ska det kunna utredas och värderas innan man bestämmer sig för om det är ett dåligt förslag, säger han. www.sydsvenskan.se/Folkparken kan bli kraftsportscentrum

Folder och teknisk beskrivning

Nedan finner ni två intressanta och nyligen framtagna dokument.

En folder om Folkparken utförd i nov. 2014 av Malena Larsvall (fd. landskapsarkitekt).
Folder om Folkparken (ML nov.14) pdf

En uppdaterad översiktlig teknisk beskrivning om Edmanska huset utförd av
Tomas Gustavsson (byggnadskonstruktör).
Översiktlig teknisk beskrivning Edmanska huset (TG 2015-01-03) pdf

Dessa dokument och annan äldre dokumentation om Edmanska huset hittar ni också under fliken “Husgruppen” i sidhuvudet.