Dagen efter budgetfullmäktige

Anders Almgrens (S) och Christer Wallins (M) kommentarer till budgetmötet i kommunfullmäktige 27: november 2014.

Anders Almgrens reflektioner till gårdagens budgetmöte:
www.sydsvenskan.se/lund/Almgren det är långt ifrån katastrof
www.skanskan.se/Alliansens attityd oroar
Lyssna även till Anders Almgrens och Christer Wallins argumentation om deras förmåga att samarbeta och ta ansvar i SR:s P1 Studio Ett:
SverigesRadio.se/P1/Budgetröra i Lund

Fullmäktige säger nej till Folkparken

Kommunfullmäktige röstade idag ner de rödgrönrosas budgetförslag för servicenämnden där en investering med 15 miljoner för upprustning av Folkparken ingick.

Anders Almgen (S) konstaterar det är märkligt av ledamöterna i FörNyaLund (FNYL) att man nu röstar emot detta förslag, när man i valrörelsen talade sig varma för flera små lokala kulturhus som t. ex. Folkparken.
Marie-Louise Steiner undrar på dagens Åsikter i Sydsvenskan:
www.sydsvenskan.se/Är det utplåning som gäller nu?
Anders Almgren svarar i Åsikter i Sydsvenskan:
www.sydsvenskan.se/Nej vi föreslår upprustning
Björn Abelsson (S), blivande ordförande i byggnadsnämnden ger följande kommentar på facebooksidan “Rädda Folkparken i Lund”:
“Lunds kommunfullmäktige har tyvärr valt att inte bifalla investeringarna i Folkparksbyggnaden för 2015 och 2016. Vad innebär det? Att Folkparken som kulturhus försenas med minst ett år. Mest förvånande var att det nya partiet FörNyaLund missade att yrka bifall eller rösta för pengar till kulturhus i Folkparken. Vi i Lunds rödgrönrosa styre (S+MP+V och FI) kommer att återkomma med nya initiativ för att rädda Folkparksbyggnaden och skapa ett kulturhus till glädje för de boende på Väster och övriga lundabor.
www.sydsvenskan.se/lund/Nej till upprustning av Folkparken
www.skanskan.se/Fullmäktige många nederlag för styret

Folkparken kan räddas

RäddaFolkparken
                                                                                          Foto: Claes Hall
Engagemanget för Folkparken och Edmanska huset är stort. Nedanstående    dokumentation visar att Edmanska huset kan bli en stor tillgång.
Folkparkens framtid
Folder Folkparken (ML nov.14) pdf
Översiktlig teknisk beskrivning Edmanska huset (TG 2015-01-03) pdf

Folkparken antaget i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antog idag ett anslag på 15 miljoner för upprustning av Edmanska huset och Folkparken under 2015-2016. Nu återstår att det godkänns av kommunfullmäktige den 27:e november då kommande budget beslutas.
Imponerande att Edmanska huset rymmer hela 1270 personer.
Se inslaget i Sydnytt nedan.

                                                                                    Foto: Claes Hall
Skånska Dagbladet: www.skanskan.se/Folkparken kan räddas
www.skanskan.se/Skattehöjningen godkänd
www.skanskan.se/Alliansen tror på bättre tider i Lund
Sydnytt: www.svt.se/sydnytt/Folkparken i Lund kan rustas upp
Sydsvenskan: www.sydsvenskan.se/Rödgrönrosa fick igenom budgeten i kommunstyrelsen

Lund från väster – Väster i Lund

Grönt från Grand till Folkparken

Här kan vi tydligt se den gröna oas som Folkparken utgör på Väster. Det går också att urskilja det gröna stråk som slingrar sig från Holmgrenska parken vidare ut mot Ravinen. Bara några parkeringar tränger sig emellan.Folkparken från ovan
                                                                                                         Foto: Hans Aarenstrup