Förslag som förhindrar att Lund blir kulturell öken

Kulturliv : Debatt i Lund, Sydsvenskan, Åsikter 1410117
Debattinlägg av Henrik Hedlund och Jan Öberg
Henrik Hedlund är coach och entreprenör. Jan Öberg är fredsforskare och konstfotograf.

Här är förslagen som kan förhindra att Lund blir en kulturell öken
Lunds kulturliv – kultur i bred mening – kan bli mycket bättre men inte om man bara kritiserar allt som är fel eller pekar finger åt individer, partier eller institutioner.
Lund har en fenomenal potential för innovationer och kultur i skön förening, som bara kan realiseras om Lundaborna, kulturskapare, mecenater, innovatörer, näringsliv, akademi, föreningar och offentliga aktörer ser framåt och kommer med konkreta förslag. …
Hela debattartikeln: www.sydsvenskan.se/Här är förslagen som kan förhindra att Lund blir en kulturell öken
Kulturlivlund: Kulturlivlund.wordpress.com

Avslag för Borgarparken

Länsstyrelsen avslår alla överklagande med avseende på Borgarparken

Länsstyrelsen skriver bl.a följande:
“Länsstyrelsen har vidare bedömt att bebyggelsen inte blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet. Det innebär således att de
klagomål som anförts gällande allmänna intressen avseende
luftföroreningar, skolbarnens klimat, markradon, trafiken, buller mm. som
är hänförliga till människors hälsa och säkerhet redan har prövats av
länsstyrelsen tidigare under planprocessen.Länsstyrelsen finner inte att
det framkommit något som gör att det nu finns anledning att göra en
annan bedömning i dessa avseenden.”
Länsstyrelsen följer kommunens argumentation om parkmark (inte utpekat i Översiktsplanen som särskilt betydelsefull, det tillförs mer parkmark med före detta Humleboskolans mark än vad som försvinner, man kan kompensera genom att rusta upp parken med belysning och temalekplats). Skuggstudierna, klimat studier, trafikstudier osv. anses vara tillräckliga.
Läs mer på facebook: www.facebook.com/Rör inte Borgarparken