Borgarparken och maktens språk

Debattinlägg: Per Almén (S)
Sydsvenska Dagbladet; Åsikter 10 juli 2014
“Varför inte bygga nytt nära Professorsstaden?”

Åsikter. Den borgerliga majoriteten i Lund har röstat igenom en plan som tillåter byggnation av bostadsrätter i Borgareparken. Den möjlighet att pröva en annan placering som de rödgröna partierna först lyckades driva igenom, bortsåg den styrande majoriteten sedan ifrån. …
www.sydsvenskan.se/Varför inte bygga nytt nära professorsstaden?

Debattinlägg: Anita Magni-Olsson
Sydsvenska Dagbladet; Åsikter 9 juli 2014
“Vi låter oss inte luras av maktens manipulativa språk”

Åsikter. I Lund finns en ordförande i byggnadsnämnden som använder svenska språket på ett högst personligt sätt. Vad kännetecknar hans språk? Det mest utmärkande draget är att det inte skiljer på mitt och ditt. Är personen kommunist, undrar du. Nej, tvärtom. Denne ordförande är en moderat man, utom just i språkanvändningen. …
www.sydsvenskan.se/Vi låter oss inte luras av maktens manipulativa språk

Svar: Christer Wallin (M), byggnadsnämndens ordförande Lunds kommun
“Jag ska tänka på hur jag talar”

Ledsen att du uppfattar min argumentation som ojuste eller kanske rent av kommunistisk, det var inte min mening och jag rättade mig faktiskt på mötet. Under debatten framfördes protester kring att jag använde ordet ”låna”. Jag ändrade det redan under kvällen. …
www.sydsvenskan.se/Jag ska tänka på hur jag talar

Fria eller fälla?

En metod för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer;
utarbetat av Riksantikvarieämbetet, m.fl. …

2.2 Historiska parker
… Begreppet “folkpark” kopplades kring år 1900 till arbetarrörelsen och blev en relativt vanlig form av park i städer och samhällen. Folkparker är friluftsanläggningar med teaterscen, dansbana, gungor, lusthus eller lekplatser men innehåller för det mesta också trädplanteringar.
Vid mitten och mot slutet av 1900-talet fick bristen på kunnig arbetskraft till konsekvens att parkanläggningar i många fall lämnades att växa igen och utvecklas fritt. Även under tidigare perioder av ekonomisk tillbakagång eller kris har parkanläggningar lämnats att förfalla. …
Riksantikvarieämbetet, m.fl. …
www.raa.se/Remiss Fria eller fälla?