Bullra för Borgarparken

På kommunfullmäktigemötet den 22/5 kl.17.00 i Stadshallen kommer detaljplanen för Borgarparken och Svenshögsskolan att tas upp. Nätverket “Rör inte Borgarparken” kommer att anordna en “Bullerdemonstration” som avtågar från Fäladstorget kl.17.30 mot Stortorget. Anslut till demonstrationen eller kom till Stadshallen för att visa ert stöd.

10312883_1490268684520738_7970626091545522184_n