Godmorgon, världen

Lyssna till ett intressant reportage i Godmorgon, världen av Lotten Collin som sändes i P1 söndagen den 27:e april.

I Brasilien fortsätter protesterna mot VM i fotboll som inleds i mitten av juni. En variant är en brasiliansk ockupant-rörelse, som vänder sig mot att så mycket pengar går till VM, samtidigt som det enligt rörelsen inte satsas på parker, lekplatser och fotbollsplaner för den “vanlige” brasilianaren. Vår Latinamerika korrespondent Lotten Collin har besökt São Paulo, där rörelsen ockuperar torg och kulturhus. (9,40 min)
Ockupanter protesterar mot fotbolls-VM

Planer på nytt kulturhus

Nedanstående artiklar tar upp kultur och fritidsförvaltningens planer på ett nytt framtida kulturhus i det privatägda “Eksandhshuset” på Öresundsvägen.

Kultur och fritidsförvaltningen kalkylerar med en om- och tillbyggnadskostnad på ca. 29 millioner kronor. Därtill tillkommer en årlig driftsbudget på dryga 6 millioner kronor. Kultur och fritids förvaltningen anser att huset har bästa läge, pris och utvecklingsmöjligheter. Ärendet kommer att tas upp på kultur och fritidsnämndens möte tisdagen 22/4.
Se nämndens kallelse under punkt 7.
www.lund.se/Kultur och fritidsnämnden/Kallelse 2014-04-22
www.sydsvenskan.se/Här ska kulturen flytta in
www.skanskan.se/Kulturhus planeras vid Öresundsvägen

Årsmöte Folkparkens framtid 7/4

Årsmöte avhölls måndagen den 7/4 i föreningen Folkparkens framtid.
Ny styrelse valdes bestående av:

  • Christer Andersson: Christer.Andersson(snabel-a)tetrapak.com
  • Mattias Engman: rotemossan(snabel-a)yahoo.se
  • Håkan Fex: hakan.fex(snabel-a)gmail.com
  • Lennart Jonson: lennart.jonson(snabel-a)telia.com
  • Marita Linné: marita.linne(snabel-a)biomil.se
  • Ann-Mari Nilsson: ann.lennart.36(snabel-a)gmail.com
  • Johan Nilsson: mail(snabel-a)johannilsson.name
  • Kent Nilsson: knilsson08(snabel-a)hotmail.com
  • Hans Olsson: hans-olsson(snabel-a)glocalnet.net
  • Christian Röder christian.roder(snabel-a)comhem.se

Årsmötet inleddes med föredrag av länsarkitekt Elisabet Weber
”Miljöfrågor i stadsplaneringen – länsstyrelsens perspektiv”. Ingress Elisabet Weber
Verksamhet i Folkparkens framtid april 2013 – april 2014
Sammanfattning verksamhet Folkparkens framtid april13 – april14
Årsmötes protokoll 140407
Folkparkens framtid