IDÉERNAS STAD DÄR GRÖNA IDÉER ÄVEN BLIR VERKLIGHET

En cykelhighway mellan Lund-Malmö, en toppmodern skejtpark och en prunkande folkpark där humlor och bin trivs. Det är bara några av de tolv saker som Miljöpartiet de gröna vill driva igenom för Lund.

Ibland är det svårt att förstå en politisk idé innan den tar steget från pappret ut i verkligheten. Miljöpartiet har därför tagit fram en enkel karta som visar våra tolv viktigaste förslag för Lund. Den heter lundakartan.se och visar precis hur bra vår stad kan bli. Lund profilerar sig som idéernas stad. Det har vi tagit fasta på när vi samlat in kloka idéer från lundaborna på hur vi uppdaterar vår gröna klimat, skol- och kulturpolitik. Så här vill vi, tillsammans med dig, göra Lund till en riktigt bra plats att leva på.
1. Barn i stället för bilar på Mårtenstorget. Torget ska bli en grön och attraktiv mötesplats. En klättervänlig konstskulptur byggs mellan torget och Konsthallen.
2. En prunkande folkpark där träden står kvar. Folkparksbygganden rustas upp och blir en plats för kultur och möten. . . .

OPINION: SkånskaDagbladet 140221: Av Ulf Holm; Ordförande Miljöpartiet Lund och
Petter Forkstam (MP); Ordförande Lunds miljönämnd
Hela insändaren: www.skanskan.se/article/20140221/OPINION/
Lundakartan: http://www.mp.se/lund/lundakartan-lund

Hållbar stadsutveckling

HÅLLBAR STADSUTVECKLING I EN RONDELL?

Skrivet av: Tim Delshammar (Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp 2012-08-24)
Nerkortad version – hela artikeln klicka på rubriken
Trollebergsrondellen i Lund var under många år Lunds fulaste rondell. Föreställ er en ojämn gräsmatta med ett antal ventilationsrör som sticker upp. Rondellen passeras en vanlig vardag av mer än 20000 bilister, mer än 2000 cyklister samt ett okänt antal gående och busspassagerare. Alla dessa hälsades tidigare välkomna till Lund av en enormt ful plats. 2010 byggdes rondellen om för att bli en kalkstäpp.Foto 2
Vad kanTrollebergsrondellen lära oss om hållbar stadsutveckling? Foto: Tim Delshammar
FÖRTÄTNING MED NYA VÄRDEN
Det viktigaste är naturligtvis att en hållbar stadsmiljö måste vara en miljö där människor mår bra. Förändringar av miljön ska bidra till att miljön blir bättre. Det gäller inte bara husen, bostadsområdena och arbetsplatserna. Minst lika mycket gäller det de offentliga miljöerna i städerna. En andra lärdom är att hushållning med marken inte bara handlar om att låta bli att bygga på åkermark. Användningen av marken inne i städerna måste bli effektivare. Det betyder inte att det måste förtätas med bostäder i alla lägen. Det kan också vara att det förtätas med nya värden. Att det blir finare eller mer användbart.
Rondeller är en väldigt bra plats för att anlägga den här typen av yta. Det är inte en jättebra plats för att sparka boll eller rasta hunden. Det är svårt att bygga något vettigt i en rondell. En kalkstäpp i en rondell tar inte upp yta som kunde ha använts för något annat viktigt ändamål. En kalkstäpp i en rondell är helt enkelt ett litet, men genialiskt bidrag till hållbar stadsutveckling!