Folkparken i media april13-april14

Tidningsartiklar där Folkparken eller Folkparkens framtid omnämns under året.
Skånska Dagbladet april13 – april14:

www.skanskan.se/Nytt grepp på Folkparken 140319
www.skanskan.se/Ideérna spirar om Folkparken 140117
www.skanskan.se/Frivilliga vill måla pergolan 131205
www.skanskan.se/Parkens förtätning förmörkar stadens framtid 131019
www.skanskan.se/Kontroversiellt om förra seklets svenska hov 130910

Sydsvenska Dagbladet april13 – april14:

www.sydsvenskan.se/Låt staden grönska 140328
www.sydsvenskan.se/Planarbetet börjar om från början 140320
www.sydsvenskan.se/Iderikt möte om parkens framtid 140117
www.sydsvenskan.se/Folkpark i farozonen 130807
www.sydsvenskan.se/Direktdebatt om Folkparken 130807
www.sydsvenskan.se/Gycklare drar in i Folkparken 130612
www.sydsvenskan.se/Västergympa firar ett år 130610
www.sydsvenskan.se/Folkparkens framtid togs upp 130518
www.sydsvenskan.se/Många frågor på Papegojelyckan 130424

Detaljplanearbetet i Folkparken görs om

Idag 19/3 meddelade Christer Wallin (M), byggnadsnämndens ordförande att detaljplansarbetet avseende Folkparken avbryts.
Alliansen stoppar det pågående detaljplansarbetet för Folkparken och vill börja om från början. – Nu ska vi ta ett helhetsgrepp, säger Christer Wallin (M), byggnadsnämndens ordförande.
Artikel Sydsvenska Dagbladet 140320: Planarbetet börjar om från början
Artikel Skånska Dagbladet 140320: Nytt grepp på Folkparken
Dokument utlämnat av Christer Wallin 140319: Folkparken beslut Alliansen 140319
Gör om och gör rätt
Christer Wallin (M) byggnadsnämndens ordförande kallade den 19/3 till ett möte och meddelade att pågående detaljplansarbete avbryts. Ett nytt planuppdrag skall ges till stadsbyggnadskontoret med ett utökat område bestående av parkeringen vid Papegojevägen, hela Folkparken och Folkparkens parkering i väster. Ett helhetsgrepp skall tas på hela området.

Gröna områden är bra för hälsan

Minskad stress, ökat välbefinnande, färre som drabbas av depressioner, färre som drabbas av välfärdssjukdomar som diabetes och färre barn med adhd. Det är bara några av vinsterna som enligt forskning skulle kunna vara fördelarna med fler parker och grönområden i städerna.

Men samtidigt som allt mer forskning visar på naturens positiva hälsoeffekter, förtätas många städer. Gröna områden får ge plats åt hus och gator.
Reportage av Sven Börjesson.
SR-Radio: P1-morgon – Naturens positiva effekter: sverigesradio.se/Gröna områden

Hedra Halabjas offer på söndag

I arla morgonstund, den 16 mars 1988, föll kemiska stridsmedel över staden Halabja i Kurdistan. …

DEBATTINLÄGG i Sydsvenskan 140314 av SIRWAN DABAGH
www.sydsvenskan.se/Hedra Halabjas offer på söndag
På söndag är det 26 år sedan den kemiska attacken. Vi minns det som om det var i går, vi glömmer inte. Av denna anledning har vi arbetat för ett minnesträd, som Lunds kommun i samband med 25-årsminnet 2013 planterade i Folkparken i Lund. Halabjaträdet står i dag som symbol för motståndet mot kemiska vapen varhelst i världen. Hedra offren med ett besök!
Sirwan Dabagh
halabjatradet.se